button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Århus i krisetider:

Billede:
Århus i krisetider:
Forfatter(e): 
Hans Rishøj
Pris pr. stk.: 
DKK 120,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 150,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
Århus Byhistoriske Udvalg har gennem mange år ønsket at udsende en bog om de sociale forhold i byen i 1920'erne og 1930'erne. Det var derfor naturligt at rette henvendelse til redaktør Hans Rishøj, der har kendt byen fra tæt hold.

Rishøj er født i byen i 1913 og blev efter realeksamen i 1930 ansat ved dagbladet Demokraten, først som korrektør og arkivar, senere som journalist. Fra 1958-74 var han redaktør.

Til illustration af bogen var det lige så naturligt i et vist omfang at benytte bladets mangeårige tegner Jens Ravnholms arbejder. En stor del af disse findes i dag opklæbet i 3 albums på lokalhistorisk samling i Århus kommunes hovedbibliotek. Med sin karakteristiske og ofte meget satiriske streg har han kommenteret mange af tidens begivenheder, store som små. Også demokratens fotograf, 1931-40, maleren Aage Fredslund Andersens meget fine billeder har det være muligt at benytte, ikke mindst takket være værdifuld teknisk bistand fra fotograf Poul Petersen, Århus.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    ÅB-50404-60
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png