button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats

Billede:
Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats
Forfatter(e): 
Venka Simovska,Ulla Pedersen, Jeanette Magne Jensen,Stig Broström (red.) Anette Johansen, Bente Jensen, Anette Schulz, Ole Henrik Hansen, Anders Skriver Jensen, Ove Steiner Rasmussen, Bjørn Holstein, Lone Lindegaard Nordin, Katrine Dahl Madsen, Kirsten Rigbolt, Line Anne Roien, Conica Carlsson, Børge Koch
Pris pr. stk.: 
DKK 300,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 375,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Sundhed, trivsel og læring hænger uløseligt sammen. Sundhed og trivsel danner grobund for børn og unges læring og psykosociale udvikling, og samtidig spiller uddannelse, læring og erhvervelse af kompetencer en vigtig rolle for sundhed og velvære gennem hele livet. Børn og unges sundhed og trivsel i hverdagen - og dermed også deres mulighed for at udvikle sig og lære - påvirkes af mange forskellige dimensioner, heriblandt samvær med andre børn og unge og med for eksempel pædagoger og lærere, sociale relationer og venskaber, leg og undervisning, succes og nederlag, de fysiske rammer og atmosfæren i institutionen og deraf udløste følelser. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på børn og unges sundhed og trivsel fra en tidlig alder for at skabe de bedste muligheder for sundhed og livskvalitet livet igennem.

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole er en forskningsbaseret grundbog om sundhedspædagogiske teorier, begreber og metoder samt disses anvendelse i det sundhedsfremmende arbejde med børn og unge i dagtilbud og skoler. Bogen tilbyder en teoretisk baggrundsviden, der bygger på nyeste forskning i sundhedspædagogik, og en handlingsorienteret viden, hvor der via eksempler fra praksis gives anbefalinger og ideer til det praktiske arbejde med sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Bogen bygger på forskning fra primært danske sammenhænge, men også udenlandske betragtninger inddrages.

Bogen er redigeret af Venka Simovska, Ulla Pedersen, Jeanette Magne Jensen og Stig Broström, og kapitlerne er skrevet af: Stig Broström, Monica Carlsson, Ole Henrik Hansen, Bjørn Holstein, Bente Jensen, Jeanette Magne Jensen, Anders Skriver Jensen, Anette Johansen, Børge Koch, Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin, Ulla Pedersen, Ove Steiner Rasmussen, Kirsten Rigbolt, Line Anne Roien, Anette Schultz og Venka Simovska.

Se indholdsfortegnelse og indledning til bogen

'Arbejder du med sundhed i skole eller dagtilbud, så er denne bog en nødvendig grundbog. Bogen giver en grundlæggende indførsel. Bogen er delt i 2 dele, henholdsvis en dagtilbudsdel og en skole del. Det er absolut de klogeste hoveder indenfor feltet som har sat sig sammen og skrevet denne kompetente bog. Den hører hjemme på hver skole/dagtilbud.' - Kai Pedersen, AKTbladet

PÆDAGOGIK OG SUNDHED
Hvordan sikrer man, at sundhed, mad og motion knyttes sammen, og at de sundhedsmæssige tiltag desuden knyttes til det eksisterende pædagogiske arbejde? Hvordan får man det bedste ud af det læringspotentiale, der ligger i det sundhedspædagogiske arbejde?

Bøgerne i serien Pædagogik og sundhed tager udgangspunkt i et positivt og bredt sundhedsbegreb, og de anlægger en demokratisk og holistisk tilgang til sundhedsfremme, hvor sundhed, kost og motion er uadskillelige.

Hensigten er at give skolers, institutioners og professionshøjskolers sundhedsundervisning og sundhedspædagogik et kvalitativt løft. Serien indeholder både praktiske og teoretiske udgivelser og henvender sig således til både studerende og undervisere på lærer- og pædagoguddannelserne, lærere, pædagoger, pædagogiske konsulenter og andre, der har interesse i sundhed og pædagogik.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7347
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png