button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Den gode vurderingspraksis (inkl. hjemmeside)

Billede:
Den gode vurderingspraksis (inkl. hjemmeside)
Forfatter(e): 
Lene Skovbo Heckmann
Pris pr. stk.: 
DKK 220,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 275,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
En god vurderingspraksis har stor effekt i forhold til elevernes læringsudbytte. De faktorer inden for evaluering og vurdering, som ifølge den nyeste lærings- og uddannelsesforskning virker mest læringsfremmende, kobles i bogen til praksis og eksemplificeres med en række konkrete ideer, metoder, værktøjer og anvisninger til, hvordan man kan gøre i praksis.

Denne bog konkretiserer, hvordan man kan arbejde med blandt andet tydelige og differentierede mål, selvvurdering, kammeratvurdering, måltaksonomier og feedback med fokus på udvikling og læring for den enkelte elev. Metoden indebærer at træne eleven i at tænke over egen læring og involvere sig aktivt i mål og retning for sin egen læreproces. Derudover er der fokus på at afhjælpe fejl og forbedre undervisningen for både lærer og elever.

Til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/dengode. Her kan man hente en række redskaber, der kan bruges, som de er, eller tilpasses til den enkeltes undervisning.

Bogen kan læses i sin helhed fra start til slut, eller den kan bruges som en opslagsbog. Det er ikke tanken, at bogens ideer og værktøjer skal bruges slavisk, men læreren tilbydes inspiration og konkrete redskaber som udgangspunkt til at udvikle egen vurderingspraksis i alle fag og på alle klassetrin.

Den gode vurderingspraksis er et bidrag til lærere og lærerstuderende, som søger viden om og konkrete værktøjer til, hvordan vurdering kan bruges som et læringsfremmende redskab i undervisningen.

Se indholdsfortegnelse og indledning til bogen

Se et uddrag af bogen
(klik på de nederste hjørner/sidetal for at bladre)

Lene Skovbo Heckmann har arbejdet som lærer i flere år. I dag er hun selvstændig udviklingskonsulent i Danmark og Norge, hvor hun hovedsagelig laver større procesforløb på skoler og i kommuner.

'Når man åbner bogen Den gode vurderingspraksis føler man næsten trang til at råbe 'Yes, så går vi i gang!' Bogen er spækket med ideer man umiddelbart kan gå i gang med. De mange skemaer mv der findes i bogen lader sig let downloade fra bogens hjemmeside. Helt klart en bog jeg ikke ville undvære.'
Læs hele anmeldelsen fra AKTbladet, oktober 2013

'Bogen retter sig først og fremmest mod praktiserende lærere, men den vil sandsynligvis også kunne anvendes i kursus- og uddannelsessammenhænge (?) En lille praksisrettet udgivelse funderet på et solidt teoretisk grundlag.' - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7296
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png