button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Idræt og bevægelse i SFO

Billede:
Idræt og bevægelse i SFO
Forfatter(e): 
Steen Nielsen, Bent Vigsø
Pris pr. stk.: 
DKK 199,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 248,75 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er en inspirationskilde til det pædagogiske arbejde og samarbejde om børn, idræt og bevægelse i SFO. Med udgangspunkt i bevægelsespraksis og anerkendte teorier giver forfatterne konkrete idéer, forslag og anvisninger til, hvordan det pædagogiske personale kan arbejde målrettet og sundhedsfremmende med fokus på børns bevægelsesglæde, trivsel og fysiske udfoldelse.

Bogen indeholder blandt andet en række sjove, inspirerende og udfordrende idrætslege, som kan være udgangspunkt for en social og involverende bevægelsespraksis. Samtidig formidler den aktuel viden og nyttige didaktiske redskaber til implementering og udvikling af en målrettet indsats på det idræts- og bevægelsesmæssige område.

Bogen er skrevet af Bent Vigsø, lektor i idræt ved pædagoguddannelsen, og Steen Nielsen, SFO-leder.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

'Denne inspirerende bog kan give pædagoger materiale og ideér til arbejdet med en fysisk aktiv og sundhedsfremmende kultur i SFO.'
Læs lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

'...en meget direkte og tydelig bog, der har den altoverskyggende mission at kvalificere, udvikle og målrette idræts- og sundhedsaktiviteter i SFO i et tydeligt samarbejde med ledelse, skole, politikere og forældre. (...) Anbefales til alle idrætsinteresserede i både skole og SFO og til alle lærere og pædagoger, der skal kvalificere børnenes idrætshverdag.'
Læs hele anmeldelsen fra Folkeskolen

Om serien SFO-pædagogik
Med indførelsen af mål- og indholdsbeskrivelser i SFO fra august 2009 kommer der øgede krav til tydeliggørelsen af det pædagogiske arbejde. Serien SFO-pædagogik sætter fokus på aktuelle emner i SFO'ens hverdag og giver idéer til udviklingen af det pædagogiske arbejde.

Rigtig mange danske børn tilbringer hver eneste dag adskillige timer i SFO. Her skal være plads til børnenes eget initiativ og selvbestemmelse, og der skal være plads til de voksnes vejledning, støtte og blik for det enkelte barns potentiale.
Med serien får SFO'ens ansatte et godt fundament for at skabe et kvalificeret og inspirerende ind-hold i den tid, børnene er i SFO.

Serien indeholder både teori- og praksisbøger og henvender sig til SFO'ens ansatte, skolens ledelse samt studerende på pædagogiske grund-, efter- og videreuddannelser.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    6259
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png