button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Levende ord - sprogstimulering af tosprogede børn i børnehave og indskoling

Billede:
Levende ord - sprogstimulering af tosprogede børn i børnehave og indskoling
Forfatter(e): 
Lisbeth Glerup
Pris pr. stk.: 
DKK 159,20 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 199,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Køb bogen og spar 50%

Sprogstimulering af småbørn er en stor og udfordrende opgave for samfundet, og den måske vigtigste enkeltindsats for at integration kan lykkes på sigt. I den forbindelse har lærere og pædagoger en helt afgørende rolle, nemlig i udviklingen af de tosprogede børnehave- og indskolingsbørns andetsprog, dansk. Formålet med den tidlige indsats er, at børnene får et godt liv i Danmark med samme muligheder som deres danske jævnaldrende. Det er en opgave og udfordring, der kræver, at de professionelle er fortrolige med, hvordan tilegnelse af dansk som andetsprog kan lykkes. Indsatsen skal finde sted under den forudsætning, at børnenes tosproglige kompetence og identitet bibeholdes og respekteres.

Målet er den vellykkede sprogstimulering. Hvordan kan den tilrettelægges og gennemføres i praksis? Hvordan kvalificeres forældresamarbejdet, så alle parter medvirker positivt til børnenes udvikling og integration?

Bogen giver på velunderbygget teoretisk grundlag relevant baggrundsviden, refleksionsoplæg og konkrete forslag, der tilsammen vil kunne kvalificere processen i kommunerne, på skolerne og i børnehaverne.

Bogen henvender sig til alle ansatte i børnehaver og på skoler, der enten arbejder konkret med særlig tilrettelagt sprogstimulering, eller som har tosprogede børn i deres gruppe eller klasse. Samtidig henvender den sig til studerende på lærer- og pædagogseminarier, der forbereder sig til aktivt at skulle medvirke til at løse opgaven.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    kf7877
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png