button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Sammen om dansk - 30 understøttede aktiviteter til dansk i indskolingen (inkl. digitale skabeloner) (E-bog)

Billede:
Sammen om dansk - 30 understøttede aktiviteter til dansk i indskolingen (inkl. digitale skabeloner) (E-bog)
Forfatter(e): 
Tina Therkildsen
Pris pr. stk.: 
DKK 339,50 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 424,38 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


Dette materiale giver 30 konkrete understøttende aktiviteter til undervisningen i dansk i indskolingen. Aktiviteterne kan anvendes, uanset om det er lærere eller pædagoger, der står for undervisningen, og håbet er, at de 30 aktiviteter i materialet kan motivere og inspirere til et tæt fagligt samarbejde og til en undervisning, der har fokus på det hele barns trivsel og gode faglige udvikling.

Bogen indeholder 30 undervisningsforløb af cirka 45 minutters varighed samt en lang række brugbare oversigter og skabeloner med konkrete forslag til, hvordan teamet kan samarbejde om danskundervisningen og de understøttende aktiviteter i klassen.

Printsider til aktiviteterne samt skabeloner og oversigter findes også på bogens hjemmeside www.dafolo.dk/uu, hvorfra du kan printe eller gemme dem, ligesom nogle af dem kan redigeres.

Tina Therkildsen er læreruddannet og har 20 års erfaring som lærer, primært i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet. Hun er desuden uddannet læsevejleder og har en pædagogisk diplomuddannelse i læsning og skrivning.

'Denne bog skriver sig på smukkeste vis ind i skolens aktuelle udfordring i forhold til at finde fagligt relevante, spændende, nyskabende og legeorienterede understøttende aktiviteter til danskfaget. Therkildsens bog er en sand guldgrube for skolens dansklærere og pædagoger i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af danskfaglig understøttende undervisning. Bogen forhindrer hovsaløsninger. Hver eneste aktivitet er gennemtænkt og redegør for den røde tråd og pædagogiske principper i understøttende aktivitet, ligesom der gives gode hint til både forberedelse og valg af materialer samt detaljerede refleksioner over tid, organisering og indhold. Bogen er det bedste, der er set i denne genre!' - Stig Broström, professor MSO
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7160-968-4
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png