button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Skolestart - udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger

Billede:
Skolestart - udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger
Forfatter(e): 
Pris pr. stk.: 
DKK 158,40 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 198,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Køb bogen og spar 50%

De seneste års fokus på danske børns skolestart er bl.a. et resultat af bestræbelserne på at sikre børnene en god overgang fra børnehave til skole. Som en konsekvens heraf nedsatte regeringen i 2005 et skolestartsudvalg, der kom med en række anbefalinger for den gode skolestart. Disse ændringer indføres i folkeskolen i august 2007 og august 2008.

Ønsket med bogen 'Skolestart ? udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger' er at give inspiration til skoler og forældre, så danske børn sikres en gradvis og så vidt muligt problemfri overgang fra dagtilbud til skole. Bogen bygger på Skolestartsudvalgets netbaserede rapport med bilag og giver mulighed for en uddybende læsning om centrale problemstillinger ved skolegangens begyndelse. Der er endvidere tilstræbt en mere anvendelsesorienteret fremstilling.

Bogen, som er redigeret af Niels Egelund, har bidrag af en række forfattere, der alle virker som forskere og undervisere eller konsulenter på skolestartområdet. Den omfatter følgende artikler:
  • Skolestart ? problemer og muligheder af Niels Egelund

  • Alderen for skolestart af Niels Egelund

  • Overgang fra dagtilbud til skole af Stig Broström

  • Hvad er god skolestart? af Hans Henrik Knoop

  • Skolefritidsordninger og pædagogiske læreplaner af Kirsten Poulsgaard

  • Idræt bevægelse og fysisk aktivitet for de yngste skolebørn af Vivian Grønfeldt og Mia Herskindz

  • Lektiehjælp er hjælp til skoleliv for udsatte børn af Trine Pedersen og Jens Saarup


Se indholdsfortegnelse og forord til bogen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    kf7941
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png