button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Sprogets milepæle - Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling? (inkl. hjemmeside) (E-bog, epub)

Billede:
Sprogets milepæle - Hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling? (inkl. hjemmeside) (E-bog, epub)
Forfatter(e): 
Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh
Pris pr. stk.: 
DKK 206,40 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 258,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


Mange dagplejere, sundhedsplejersker, pædagoger og børnehaveklasseledere er i tvivl om, hvad et barn sprogligt forventes at kunne på et givent alderstrin.

I denne bog præsenteres derfor en række forskningsbaserede, sproglige milepæle, der kan anvendes som målestok for at vurdere, om et barn har behov for støtte til den sproglige udvikling.

Bogen tilbyder blandt andet et redskab, der er hurtigt og præcist at anvende, når pædagoger skal tage stilling til, om der er grund til at screene et barns sprog med henblik på en egentlig sprogvurdering.

På bogens hjemmeside www.dafolo.dk/sprogetsmilepæle kan man blandt andet downloade prævurderingsredskabet og et samtaleark til forældresamtaler.

Se indholdsfortegnelse, forord og indledning til bogen

'Bogen bidrager til signifikant viden om sprogtilegnelsesvanskeligheder, og her-ved får sprogpædagogen et betydeligt redskab i forhold til at kunne vurdere, hvilke børn der er i risikogruppe for at udvikle sproglige vanskeligheder. Bogen er en gave - et must for alle sprogpædagoger (og alle sprogansvarlige) i dagtilbud. En øget bevidsthed om sprogets milepæle i kombination med målrettede sprogindsatser bør resultere i, at langt færre børn med sproglige vanskeligheder overses! En win-win-situation.'
Læs hele anmeldelse af Susanne Stoltenborg, sprogvejleder/sprogpædagog

'Bogens forfattere giver gavmildt læseren både teori og konkrete praksisredskaber, og disse formidles på en kompetent og læsevenlig måde. (?) Bogens tema er af forfatterne formidlet på en så grundlæggende og nuanceret måde, at det virkelig giver inspiration til både det generelle og det specifikke sprogarbejde med børn fra 0 til 7 år.'
Læs hele anmeldelsen af Helle B. Brandt, master i specialpædagogik

'Præsentationen af de forskningsbaserede sproglige milepæle er velskrevet og overskuelig, og bogen er især stærk på de efterfølgende beskrivelser af indsatser til hvert sprogligt område. Dette gør bogen meget velegnet til pædagogisk praksis.'
Læs hele anmeldelsen af Malene Slott Nielsen, ph.d., adjunkt

'Denne udgivelse er et fantastisk og letanvendeligt redskab for pædagoger, dagplejere, børnehaveklasseledere samt andre, der arbejder med børns sproglige udvikling. (...) Bogen er både velskrevet, let at læse og let at anvende i det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling. Det er en meget praksisorienteret udgivelse, som giver gode pejlemærker til målestok for vurdering af børns sprog samt indeholder gode skemaer til arbejdet med sprogvurderingen.' - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

'Jeg kan varmt anbefale Sprogets miepæle og ser det som et dialogmateriale, som talepædagogen kan bruge i kontakt med vuggestuer og børnehaver. Jeg har lidt for ofte hørt omkring sprog:' det kommer nok' 'vi ser tiden an', hvilket har efterladt forældre i en sårbar situation. Med denne bog i hånden er det klart, at der skal arbejdes med og deres forældre med rettidig omhu.' - Birgitte Franck, Audiologopædisk Forening

'Bogen er praksisnær og meget overskuelig. Jeg tænker, at den vil være et rigtig godt redskab i arbejdet med de 0-7-årige.' - Læsepædagogen, oktober 2014

'...en vældig god bog. Præcis i redegørelserne, absolut brugbar i den pædagogiske praksis og velegnet som inspiration til samarbejdet med PPR. Den er samtidig velformuleret og sprogligt letløbende. Bør finde anvendelse i den pædagogiske praksis i daginstitutionerne og i pædagoguddannelsen. Den er bestemt også velegnet i efteruddannelsen af pædagoger, fordi den er så klar og kort og præcis.' - Fra anmeldelsen i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 5/6 2014

Serien Sprog, udvikling og læring sætter fokus på nogle vigtige problemstillinger i det spændende arbejde med børns sproglige læring og giver de voksne et godt fundament at arbejde ud fra. Serien ser på sprog ud fra flere forskellige perspektiver og indeholder såvel teoretiske som praktiske udgivelser.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7160-203-6
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png