button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Vi arbejder med sprogtilegnelse i børnehaven

Billede:
Vi arbejder med sprogtilegnelse i børnehaven
Forfatter(e): 
Mona Gerstrøm
Pris pr. stk.: 
DKK 158,40 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 198,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Køb bogen og spar 50%

Denne bog skildrer, hvordan børnehavebørn tilegner sig sprog i hverdagens helt almindelige leg og aktiviteter. Der gives gode råd til, hvordan pædagogerne kan skabe velegnede rammer for sprogudvikling, og der er konkrete anvisninger på, hvordan man kan støtte denne udviklingsproces med forskellige aktiviteter i det pædagogiske arbejde. En af bogens hovedpointer er, at barnet tilegner sig sprogets kompleksitet i den nærværende og almindelige kommunikation mellem voksne og børn. Læs for eksempel om, hvordan I kan inddrage skriftsproget meget mere i dagligdagen.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

Vi arbejder med-serien
Bøgerne i 'Vi arbejder med-serien' omhandler aktuelle og centrale emner i daginstitutionernes hverdag og henvender sig til personalegruppen i den enkelte institution. De er tænkt som inspiration til fornyelse af praksis og lægger op til, at personalet sammen kan arbejde med det emne, som netop er aktuelt i den konkrete situation. Bøgerne belyser dagligdagens problemstillinger og dilemmaer, og der gives mange forslag til løsningsmuligheder, principielt anskuet ud fra en anerkendende tilgang, som sætter fokus på fuld udfoldelse af børnenes ressourcer.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    kf7992
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png