button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Det ved vi om - Æstetiske læreprocesser

Billede:
Det ved vi om - Æstetiske læreprocesser
Forfatter(e): 
Julie Borup Jensen
Pris pr. stk.: 
DKK 178,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 222,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
Æstetiske læreprocesser har betydning for barnets udvikling, identitetsdannelse og oplevelse af tilhørsforhold til et fællesskab - og dermed står den æstetiske læring ganske centralt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Denne bog beskriver, hvordan der i æstetiske aktiviteter som sanglege, teaterstykker, tegning og rytmik gemmer sig et enormt pædagogisk potentiale som noget andet og mere end blot pauseaktiviteter, men som et felt med væsentlige perspektiver for barnets erkendelse, erfaring og læring. Bogen bidrager med eksempler på, hvordan det pædagogiske personale i praksis kan arbejde med æstetiske aktiviteter i relation til de seks læreplanstemaer, og den tilbyder en model rettet direkte mod evaluering af komplekse læreprocesser. En væsentlig pointe i bogen er, at din hverdagskulturelle viden er det perfekte afsæt for at kunne arbejde med æstetisk læring i din daglige praksis.

Julie Borup Jensen Professor MSO på Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet. Julie har i sin forskning rettet særligt fokus på æstetiske og kunstbaserede læringsformers betydning for blandt andet identitetsdannelse og kreativitet hos børn.

'Det ved vi om - dagtilbud' er en bogserie, som består af en række praksisnære og praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom.

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen.

Ole Hansen
Laboratirium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) på Institut for Læring og Filosofi , Aalborg Universitet
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7898
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png