button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Det ved vi om - børn, unge og etnicitet i skolen

Billede:
Det ved vi om - børn, unge og etnicitet i skolen
Forfatter(e): 
Laila Colding Lagermann
Pris pr. stk.: 
DKK 178,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 222,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
En forholdsvis stor andel af elever med ikke-vestlig baggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til både læring og trivsel. En udbredt tilgang til denne store udfordring er at udpege problemet hos individet eller en særlig gruppe af elever. I denne bog undersøges det, hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos eleven til relationer i skolen, og dermed inddrages lærere, pædagoger og ledere som en del af samspillet. Bogen er med andre ord en invitation til at se på egne forståelser og egne måder at indgå i samspillet med denne gruppe af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Dermed identificeres nogle knapper, som man som professionel selv kan skrue på, og som man måske ikke selv var bevidst om ? og derved bliver man i stand til at ændre på selve samspillet og tilbyde en mere nuanceret pædagogik i en mangfoldig skole.

Laila Colding Lagermann
Ph.d., cand.pæd. i pædagogisk psykologi, uddannelses- og ungdomsforsker på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Se indholdsfortegnelse og indledning til bogen

'En længe ventet bog om etnicitet i skolen. Alle skoler kender til emnet i større eller mindre grad. En del lærere har ikke baggrund nok for at håndtere det. Her er en virkelig god bog. Det er en bog, vi alle, der har med børn og unge at gøre, bør/skal læse. Bogen er i Dafolos serie 'Det ved vi om', som består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der bringer viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Bør stå på skolens lærer-/pædagogbibliotek.' - AKTbladet

Serien 'Det ved vi om' består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der bibringer viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Serien præsenterer aktuelle pædagogiske temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af skolen lettere tilgængelig for pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden anvendes.

Thomas Nordahl
Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Innlandet.

Ole Hansen
Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

'Bogen er hurtigt læst og giver en god forståelse for de pædagogiske udfordringer ved arbejdet med tosprogede elever samt god inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan man kan optimere sin undervisning af tosprogede elever både på klasseniveau og skoleniveau.' - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

'Det har været med allerstørste fornøjelse, at jeg har læst Laila Colding Lagermanns 'Børn, unge og etnicitet i skolen'. (...) Min begejstring for udgivelsen er meget stor, og det skyldes ene og alene indholdet. Forfatteren sætter meget skarpt på minoritetselevers muligheder for at deltage i skolens undervisning og hverdag generelt. Minoritetseleverne er i denne kontekst elever med en ikkevestlig baggrund. (?) Bogen anviser ikke konkrete handlingsmuligheder, men giver den enkelte lærer eller pædagog mulighed for på baggrund af undersøgelsen at ændre egen praksis. Godt arbejdet ? og hårdt tiltrængt udgivelse.'
Læs hele anmeldelsen fra Folkeskolen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7701
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png