button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Det ved vi om - børns leg og eksperimenterende virksomhed

Billede:
Det ved vi om - børns leg og eksperimenterende virksomhed
Forfatter(e): 
Stig Broström og Sarah Damgaard Warrer
Pris pr. stk.: 
DKK 178,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 222,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
Børns leg og eksperimenterende virksomhed er et rigt felt med mange perspektiver, indgangsvinkler og nuancer. I denne bog kædes leg og det eksperimenterende og skabende sammen som to gensidigt forbundne fænomener og belyses i pædagogisk og didaktisk perspektiv. Desuden beskrives potentialet i både den voksnes deltagelse som medleger og det pædagogiske miljø.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

Sarah Damgaard Warrer er uddannet pædagog og cand.pæd. Hun er ph.d.-stipendiat ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet og adjunkt på pædagoguddannelsen ved UCC.

Stig Broström er uddannet pædagog, cand.pæd. og ph.d. i småbørnspædagogik og er professor emeritus ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet.

'Det ved vi om ? dagtilbud er en bogserie, som består af en række praksisnære og praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom.  

Seriens redaktører er:
Thomas Nordahl
Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Innlandet.

Ole Hansen
Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi , Aalborg Universitet.

'Denne bog er absolut anbefalelsesværdig for både studerende, pædagoger og andet pædagogisk personale. Bogen kan være med til at bibringe en forståelse af leg som en skabende virksomhed samtidig med, at den kan være inspiration til at det pædagogiske personale, så de sammen kan være med til at bringe nye nuancer ind i legen, uanset om den er fri eller voksenstyrret.'
Læs hele anmeldelsen fra Folkeskolen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7700
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png