button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Det ved vi om - forskningsinformeret læringsledelse

Billede:
Det ved vi om - forskningsinformeret læringsledelse
Forfatter(e): 
Lars Qvortrup
Pris pr. stk.: 
DKK 178,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 222,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Evidens ? data om elever og medarbejdere og forskningsbaseret viden om, hvad der virker ? er grundlaget for, at man som leder, lærer og pædagog træffer intelligente og informerede valg. Hensigten med denne publikation er i kort form at præsentere og sammenfatte, hvad vi ved om den form for ledelse af uddannelsesinstitutioner, som fokuserer på højest muligt læringsudbytte. Den evidensinformerede lærer og leder er ikke slave af regneark, men udøver professionel dømmekraft. Forudsætningen for at kunne gøre det er, at man har den størst mulige viden om, hvilke pædagogiske indsatser der har størst mulighed for at virke efter hensigten, hvordan forholdene er i skolen og i den enkelte klasse, hvilke muligheder den enkelte elev skal bygge på, og hvilke udfordringer han eller hun skal håndtere. Denne viden kan ikke direkte eller mekanisk oversættes til handlinger, for hertil er undervisning og ledelse alt for komplekse opgaver. Men den kan bruges til at træffe velinformerede beslutninger og til efterfølgende at sikre sig, at de indsatser, der blev valgt, faktisk også havde den tilsigtede effekt.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

'Bogen kan opfattes som et partsindlæg i den pågående debat for og imod målstyret undervisning. Den giver en dækkende beskrivelse af fortalernes udgangspunkter og deres ståsted.' - Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

'Bogen giver et godt overblik over den viden, der findes om emnet, hvis man som skoleleder eller underviser vil arbejde mere struktureret og målrettet med forskningsinformeret læringsledelse. Bogen kan dermed bruges som en slags grundbog, der giver en indføring i forskningsinformeret læringsledelse (?). Store dele af den viden, som Qvortrup deler med os, kommer fra udenlandske undersøgelser eller udgivelser, men han formår at sætte den ind i en dansk kontekst. Qvortrup anerkender, at vi allerede kan meget i Danmark, samtidig med at han udfordrer modstanden mod det forskningsinformerede eller datainformerede (?). Jeg kan klart anbefale bogen, som er nem at læse samtidig med at den giver en masse viden om emnet.' - PLENUM, Skolelederne.

Om serien 'Det ved vi om'
Serien 'Det ved vi om' består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der bibringer viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Serien præsenterer aktuelle pædagogiske temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af skolen lettere tilgængelig for pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden anvendes.

Seriens redaktører er:
Thomas Nordahl
Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7498
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png