button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Det ved vi om - læringsmiljø og læsning

Billede:
Det ved vi om - læringsmiljø og læsning
Forfatter(e): 
Bent B. Andresen
Pris pr. stk.: 
DKK 178,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 222,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Dette hæfte er bygget op omkring seks nøglespørgsmål vedrørende læseproblemer:  1. Hvor udbredte er læseproblemer? 
  2. Hvordan kan man iagttage og indhente information om læseproblemer?
  3. Hvilke tiltag er egnet til at afhjælpe læseproblemer?
  4. Hvordan kan man organisere undervisningen?
  5. Hvordan kan man indrette skolens læringsmiljø?
  6. Hvordan kan man evaluere undervisningen og elevernes læringsudbytte?
Med de seks spørgsmål fungerer hæftet som inspirationsmateriale i forbindelse med analyse af pædagogisk praksis og skolens læringsmiljø. Fokus er dermed på læseproblemer i et socialt eller systemisk perspektiv - og ikke på læseproblemer som et individuelt problem.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger og skoleledere.
Bogen kan også anvendes af institutioner som ikke arbejder efter LP-modellen.

Om serien 'Det ved vi om'
Serien 'Det ved vi om' består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der bibringer viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Serien præsenterer aktuelle pædagogiske temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af skolen lettere tilgængelig for pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden anvendes.

Seriens redaktører er:
Thomas Nordahl
Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    6250
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png