button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Det ved vi om - social arv

Billede:
Det ved vi om - social arv
Forfatter(e): 
Morten Ejrnæs
Pris pr. stk.: 
DKK 178,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 222,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

I denne publikation dokumenteres det, at begrebet ?social arv? er upræcist og ofte forbundet med misvisende opfattelser af årsagen til børns sociale problemer. Læreres og pædagogers anvendelse af begrebet behandles udførligt, fordi anvendelsen viser, hvordan begrebet får mulighed for både at påvirke praktikernes relation til børn og forældre og den måde, de forstår og forklarer deres problemer på. ?Aflivningen? af begrebet kan dermed give rum for refleksioner, nye handletendenser og tiltag i det pædagogiske arbejde med LP-modellen.

Se indholdsfortegnelse, forord og indledning til bogen

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger og skoleledere.
Bogen kan også anvendes af institutioner som ikke arbejder efter LP-modellen.

'Oplagt til lærerbiblioteket. Emnet er oplagt en diskussion værd.'
Læs lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

'Denne bog tager fat på en ganske vigtige problemstilling; den er veltilrettelagt og velskrevet. Den henvender sig til pædagoger, lærere, sagsbehandlere og studerende inden for disse områder. Men den kan bestemt også læses af 'almindelige' læsere. Bogen er populærvidenskabelig i ordets allerbedste forstand: en publikation der bygger på veldokumenteret teori og empiri - er formuleret på en fængende og lettilgængelig måde - og som har et budskab, der ikke glemmes igen.'
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 2 (maj) - 2011

Om serien 'Det ved vi om'
Serien 'Det ved vi om' består af en række praksisrettede og konkrete publikationer, der bibringer viden om aktuelle udfordringer for dagens skole. Serien præsenterer aktuelle pædagogiske temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af skolen lettere tilgængelig for pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden anvendes.

Seriens redaktører er:
Thomas Nordahl
Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    6247
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png