button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Forskningsrapport UDGÅET Det er fedt - Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark

Billede:
Forskningsrapport UDGÅET Det er fedt - Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark
Forfatter(e): 
Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken
Pris pr. stk.: 
DKK 90,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 112,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Elever, som ikke lykkes fagligt i grundskolen og dermed får faglige problemer i den videregående uddannelse, har også en del andre erfaringer af mere social og personlig karakter, som bidrager til, at den videre skolegang bliver problematisk. Der er derfor et stærkt behov for at se på, hvordan elevernes kompetence i centrale skolefag kan forbedres, og ikke mindst hvordan eleverne kan få mere positive sociale og personlige erfaringer, som gør dem bedre rustet til en videregående uddannelse.

I Danmark har man i flere år haft tilbud om et frivilligt 10. skoleår. Det centrale i nærværende evaluering har været at finde ud af, hvordan det faglige læringsudbytte er, hvordan eleverne har det og udvikler sig socialt og personligt i løbet af dette skoleår, samt hvad der kendetegner indholdet og organiseringen af dette tilbud. Der har også været fokuseret på, hvilke eventuelle sammenhænge der er mellem elevernes udvikling og det pædagogiske tilbud i dette skoleår.

Forskerne fra Senter for Praksisrettet utdanningsforskining ved Høgskolen i Hedmark vil især takke eleverne, lærerne og skolelederne i de to 10. klassecentre for deres bidrag til denne rapport.

Det var 'fedt' at få indblik i deres skolehverdag og at se, hvilken betydning det frivillige år har for eleverne både fagligt, socialt og personligt.

Endvidere tak til de elever og kontaktlærere, som har besvaret alle spørgsmålene i den netbaserede undersøgelse, som rapporten bygger på.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7188
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png