button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Livet i skolen 1 - grundbog i pædagogik og lærerfaglighed

Billede:
Livet i skolen 1 - grundbog i pædagogik og lærerfaglighed
Forfatter(e): 
Terje Manger m.fl.
Pris pr. stk.: 
DKK 348,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 435,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

LIVET I SKOLEN 1 er den første af to grundbøger om pædagogik og lærerfaglighed. I dette første bind er elevens læring og udvikling i fokus. Bogen giver en indføring i centrale teoretiske perspektiver og tydeliggør disse ved at illustrere forskningsresultater, teorier og temaer med eksempler fra børn og unges hverdag, både i og uden for skolen.

Samspillet mellem elever, lærere og omgivelser har stor betydning for elevernes læring. Det er derfor helt nødvendigt, at lærere besidder et fundament af viden om individet og en forståelse for forhold omkring den enkelte elev, så den bedste undervisning kan tilrettelægges på baggrund heraf.

'Grundbog med forskningsbaseret professionsviden (...) Fremstillingen er klar og forståelig og bevæger sig på flere planer og med en systemisk tænkning som grundlag.'
Læs hele anmeldelsen fra 'Folkeskolen'

'Som bogen undertitel tydeligt præciserer, er denne bog en grundbog i pædagogik og lærefaglighed. Bogen er derfor oplagt at anvende som grundbog på læreruddannelsen eller i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere (?) Alle bogens emner har stor relevans for både nuværende og kommende lærere og giver kommende lærere en god pædagogisk ballast til deres kommende virke (?) God grundbog i pædagogik og lærerfaglighed skrevet af en gruppe meget anerkendte forskere indenfor den pædagogiske verden. Bogen er oplagt at have stående på lærerseminariernes biblioteker samt at anvende som pædagogisk grundbog.'
Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

LIVET I SKOLEN 2 anlægger et professionsperspektiv med fokus på, hvordan læreren kan lære af og udvikle sin praksis. Her behandles emner som klasse- og læringsledelse, undervisningsdifferentiering og social læring.

LIVET I SKOLEN 1 og 2 henvender sig til studerende ved lærernes grund-, efter- og videreuddannelse og til lærere, der ønsker inspiration til at styrke deres viden om elevernes læring og udvikling. Samlet set giver de to bøger et grundlag for en bred forståelse af, hvordan lærere bedst kan lede elevernes læringsprocesser, og hvordan de skal forholde sig til sociale udfordringer og andre forhold, som hæmmer læringen.

Bogens forfattere er førende inden for koblingen af pædagogisk forskning og praksis. Terje Manger er professor i pædagogisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Sølvi Lillejord er professor i pædagogik ved Universitetet i Bergen. Thomas Nordahl er professor i pædagogik ved Høgskolen i Hedmark. Turid Helland er professor i logopædi ved Universitetet i Bergen. Ole Hansen, der har bearbejdet bogen til dansk, er ansat som projektleder på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet ved LSP, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7156
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png