button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

DialogSpin. Skolelicens for et år. www.dafolo-tools.dk/dialogspin

Billede:
DialogSpin. Skolelicens for et år. www.dafolo-tools.dk/dialogspin
Forfatter(e): 
Claus Langergaard
Pris pr. stk.: 
DKK 5.000,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 6.250,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:Besøg www.dafolo-tools.dk/dialogspin

Prøv gratis i 30 dage
Du har mulighed for at prøve produktet gratis og uforpligtende i 30 dage. Send en mail til forlag@dafolo.dk med skolens navn og institutionsnummer.

Loginform og licens
Produktet tilgås med UNI-Login, og skolelicensen gælder for et år ad gangen. Abonnementet fortsætter i løbende abonnement, indtil det opsiges. Har du ikke UNI-Login, kan du bestille UNI-Login her.

Fag: Alle
Målgruppe: Skoleledere, afdelingsledere og lærere

DialogSpin - et digitalt observationsredskab
DialogSpin er et digitalt redskab, der kan støtte og kvalificere observation af undervisningen. DialogSpin danner et overskueligt billede af observationen og kan på den måde være udgangspunkt for en reflekterende samtale mellem lærer og observatør. Redskabet er let at gå til, og det er den enkelte observatør, der afgør, hvor lang tid observationen skal stå på.

Formålet med DialogSpin er at skabe et udgangspunkt for en reflekterende samtale, som ikke beror på observatørens egne forestillinger om, hvad god undervisning er.

Om DialogSpin
DialogSpin er udviklet for at kvalificere og fokusere observatørens opmærksomhed på det, vi fra forskningens side ved er væsentligt i forhold til at bedrive god undervisning og klasseledelse.

DialogSpin fokuserer observationen på syv udvalgte områder:

 • Der er synlige mål og tegn på læring, og de anvendes kontinuerligt af eleverne
 • Der er en god atmosfære i klassen, hvor fejl ses som en anledning til læring
 • Sikring af elevernes aktive medvirken
 • Tilpasning til de enkelte elevers forudsætninger
 • Feedback
 • Undervisningsledelse
 • Ro
Du får et grafisk overblik over alle syv observationspunkter på en skala fra 0-5. Observationen er et her og nu-billede af den observerede undervisning. Den er dermed ikke et udtryk for 'sandheden', men et kvalificeret udgangspunkt for den gode reflekterende samtale.

Som lærer har man altid adgang til de observationer, der er foretaget i ens klasse. Det vil sige, at man umiddelbart efter observationen kan gå ind og se, hvad observatøren registrerede under observationen. Man kan desuden generere en overskuelig statistik ud fra seneste tre observationer.
  forfattervideo 2013:
  Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
   daf-7626
  button_tilbage_left.png
  « Tilbage til oversigten
  button_tilbage_right.png