button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

EPA - et digitalt mindset-redskab til pædagogisk analyse. Skolelicens for et år

Billede:
EPA - et digitalt mindset-redskab til pædagogisk analyse. Skolelicens for et år
Forfatter(e): 
Micki Sonne Kaa Sunesen
Pris pr. stk.: 
DKK 5.000,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 6.250,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:Besøg www.dafolo-tools.dk/epa

Prøv gratis i 30 dage
Du har mulighed for at prøve produktet gratis og uforpligtende i 30 dage. Send en mail til forlag@dafolo.dk med skolens navn og institutionsnummer.

Loginform og licens
Produktet tilgås med UNI-Login, og skolelicensen gælder for et år. Abonnementet fortsætter i løbende abonnement, indtil det opsiges. Har du ikke UNI-Login, kan du bestille UNI-Login her.

Fag: Alle
Målgruppe: Lærere og pædagoger fra mellemtrinnet og op

Om EPA
Elevperspektiver og Pædagogisk Analyse (EPA) er et digitalt mindset-redskab, som lærere og pædagoger kan bruge fra mellemtrinnet i grundskolen og opefter. Redskabet anvendes til at skabe et grundlag for dialog med eleverne eller som grundlag for at analysere sin egen pædagogiske praksis. EPA består af i alt 30 spørgsmål, som den enkelte elev eller den samlede klasse besvarer på computer, tablet eller anden digital platform. Eleven besvarer spørgsmålene ved at placere en markør (en slider) på en linje mellem de to yderpoler 'slet ikke' og 'i høj grad', hvilket giver dem mulighed for at besvare spørgsmålet endnu mere præcist, end hvis der udelukkende er et antal fastlagte svarbokse, der skal krydses af. De 30 spørgsmål er fordelt over nedenstående fem temaer:

  1. Det personlige
  2. Det sociale
  3. Det kognitive
  4. Det emotionelle
  5. Det faglige og det faglige læringsmiljø
Når eleverne har besvaret de 30 spørgsmål, kan læreren behandle besvarelserne på en nem og overskuelig måde. Læreren kan hurtigt få genereret en oversigt over de forskellige data fra elevernes besvarelser, ligesom der kan foretages en sammenligning mellem de forskellige besvarelser.

EPA er ikke en test - det er et bidrag til at skabe dialog på forskellige niveauer og til pædagogisk analyse. Lærerne og pædagogerne kan især bruge materialet til at få indblik i elevens perspektiv på de fem ovenstående temaer. Læreren eller pædagogen kan bruge materialet til at føre dialoger med såvel den enkelte elev som den samlede klasse eller som led i skole-hjem-samarbejdet. Derudover vil skolelederen kunne bruge materialet til, i fællesskab med de professionelle, at reflektere over skolens samlede praksis.

EPA er bl.a. baseret på Carol Dweck og Reuven Feuersteins optimistiske syn på det menneskelige lærings- og udviklingspotentiale. De spørgsmål, eleverne skal besvare, kan alle sige noget om det mindset, eleverne har - eller gerne vil udvikle. Med Dwecks tilgang til mindset, kan man argumentere for, at det er en vigtig pædagogisk opgave at skabe lærings- og deltagelsesmuligheder for eleverne, der understøtter et growth mindset - altså en tro på, at forandring er mulig. Det er denne overbevisning, EPA repræsenterer.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    daf-7649
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png