button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Ordet rundt med Bjarne og Frida. Skolelicens for et år. www.bjarneogfrida.dk

Billede:
Ordet rundt med Bjarne og Frida. Skolelicens for et år. www.bjarneogfrida.dk
Forfatter(e): 
Lisbeth Glerup og Anders Bruhn Kristensen
Pris pr. stk.: 
DKK 3.000,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 3.750,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:


Besøg www.bjarneogfrida.dk

Prøv gratis i 30 dage
Du har mulighed for at prøve produktet gratis og uforpligtende i 30 dage. Send en mail til forlag@dafolo.dk med skolens navn og institutionsnummer.

Loginform og licens
Produktet tilgås med UNI-Login, og skolelicensen gælder for et år ad gangen. Abonnementet fortsætter i løbende abonnement, indtil det opsiges. Har du ikke UNI-Login, kan du bestille UNI-Login her.

Dette læremiddel henvender sig til elever i 0.-2. klasse i faget dansk og har til formål at give børnene et stærkt sprogligt fundament. Dette fundament skabes gennem en historie i 28 kapitler om Bjarne Rotten og Frida Frølår, der tager på eventyr. I løbet af rejsen udforsker børnene en række fokusord via sjove og varierede aktiviteter. Den tilgang til sprogtilegnelsen, der ligger til grund for læremidlet, baserer sig på aktuel forskning om, hvordan børn bedst udvider deres sprogbrug og tilegner sig nye ord.

Fra landkortet bevæger børnene sig ind i historiens forskellige kapitler, og hvert kapitelforløb indeholder både gruppeopgaver, digitale opgaver, bevægelsesopgaver og taleopgaver. Alle kapitelforløbene afsluttes med en clozetest, der skal teste, i hvor høj grad børnene har lært ugens fokusord. Når alle ugens fokusord er repeteret, og testen er gennemført, må eleven overføre kapitlets ordkort (ugens fokusord) til 'ordbanken'. Hvert ord, man overfører, udløser en virtuel guldmønt og i sidste ende et diplom, der gives til den enkelte elev, når hele forløbet er afsluttet.

Udviklet med støtte fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Finansministeriet og KL.

'Eleverne har allerede spurgt, hvornår de skal arbejde med Ordet Rundt igen'. - Martine Ronneby, lærer i 0. klasse på Rosengaardskolen.

'De får mange gentagelser og prøver ordene med kroppen, det er super fint [...] Layoutet er rigtig fint. Meget overskueligt. Ikke for meget unødigt halløj på siden'. - Karen Svenstrup Jonassen, lærer i 2. klasse på Stilling Skole.

'Et yderst relevant og indbydende læremiddel, der tager opgaven med at vække børnenes sproglyst og gøre dem nysgerrige på ord seriøst'. - Fra anmeldelsen i Læsepædagogen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    daf-7466-3
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png