button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Homo futura - 7 kompetencer til en bedre fremtid

Billede:
Homo futura - 7 kompetencer til en bedre fremtid
Forfatter(e): 
Camilla Mehlsen
Pris pr. stk.: 
DKK 207,20 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 259,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

I denne bog giver Camilla Mehlsen et tankevækkende bud på, hvordan børn og unge bedst muligt bliver klar til en digital tidsalder med kunstig intelligens og informationseksplosion, hvor tendenser som hackschooling, fake news, filterbobler, just-in-time-læring og platformsøkonomi dominerer. Hun præsenterer 7 afgørende kompetencer for fremtidens menneske:

1. Koncentration
2. Kommunikation
3. Kollaboration
4. Kritisk tænkning
5. Kreativitet
6. Kuriositet
7. Karakterdannelse

Et centralt spørgsmål er: Hvilken verden vil vi skabe sammen, og hvilke kompetencer har vi brug for i vores stræben efter at løse tidens største udfordringer, få meningsfulde liv og lære nyt?

Bogen giver dig brugbar indsigt i fremtidens kompetencer, uddannelsestendenser og den nye digitale verden, så du bliver klædt på til at hjælpe den digitale generation med kompetencer for livet. De 7 K?er giver dig en strategisk retning for, hvordan du kan handle, hvis du vil være med til at påvirke udviklingen ? for dig selv, for unge generationer og for kloden.

Omtale af bogen

'Camilla Mehlsen skriver konkret og indsigtsfuldt om nogle af tidens allervigtigste problemstillinger. Hverken naivt optimistisk eller dystopisk kritisk, men sådan at man som læser bliver klogere og får en voldsom trang til at gøre noget ved det.' - Jeppe Bundsgaard, professor mso

'Kæft en spændende bog! Den danske ungdom er en mangefacetteret størrelse, og det kræver mod at forsøge at botanisere og beskrive, hvad ungdommen er, og hvad der ruster unge til fremtiden. (?) Camilla har skrevet en bog, der gør klogere.' - Olav Hesseldahl, stifter af Ungdomsbureauet

'Homo futura er et must-read for alle, der er engageret i undervisning.' - Linda Petersen, gymnasielektor

'I Homo futura viser Camilla Mehlsen, at fremtidens digitale kompetencer ikke er teknologiske, men menneskelige. (?) Læs den før din robot!' - Mikkel Flyverbom, professor mso og medlem af Dataetisk Råd

'Et stærkt bud for undervisere, de, der skal beslutte, og alle os, der gerne vil være med til at præge og påvirke gennem den levende debat i et demokratisk samfund.' - Stine Bosse, bestyrelsesmedlem og formand for TechDK Kommissionen

'Det er en yderst relevant og aktuel udgivelse, skrevet i et lettilgængeligt sprog, krydret med masser af eksempler fra virkeligheden. En af de udgivelser, som bliver siddende i kroppen efter endt læsning. - Dansk bibliotekscenter

'Mehlsen tvinger ikke et rigtigt eller forkert svar ned over læseren, men danner på fin vis en ramme for at reflektere over og træffe fremtidens valg på et veloplyst grundlag. Hvordan kompetenceområderne så skal komme i spil, er op til politikere, meningsdannere, uddannelsesfolk, lærere og forældre. Læs bogen, og bliv klogere på, hvilke krav det nuværende og fremtidige uddannelsesområde vil blive stillet over for.' - Anmeldelse i folkeskolen

'En relevant og velskrevet bog. Uddannelsesverdenen må have fokus på de syv kompetencer. Det har den allerede, men kompetencer og egenskaber bør indgå i vores fælles undersøgelse af, hvordan vi danner og uddanner børn og unge, så de kan leve meningsfulde og gode liv i en digitaliseret fremtid.' - Mads Bo-Kristensen, chefkonsulent, Uddannelse & Læring i Vejle Kommune.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    8065
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png