button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik

Billede:
KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik
Forfatter(e): 
Lene Metner, Peter Storgård
Pris pr. stk.: 
DKK 255,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 318,75 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, forkortet KRAP, er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker... Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

Bogen er skrevet for praktikere inden for de pædagogiske, behandlingsmæssige og undervisningsmæssige felter, bl.a. pædagoger, lærere, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter.

Målgruppen omfatter desuden de studerende på de nævnte uddannelser samt på efter- og videreuddannelser inden for området.

Når målgruppen er så bred, skyldes det, at KRAP er et koncept og ikke en specifik metode rettet mod en bestemt klientgruppe.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

Om forfatterne
Cand.pæd.psych. Lene Metner og cand.psych. Peter Storgård arbejder begge på PsykologCentret i Viborg. De har en mangeårig erfaring inden for socialpædagogik, terapi og socialt arbejde, ligesom de i en årrække har afholdt KRAP-kurserne for medarbejdere på institutioner, specialskoler, opholdssteder m.m.

Læs mere om KRAP-teamet og baggrunden for KRAP-begrebet

'Alt i alt en flot, skøn og dejlig bog, som enhver lærer inden for specialpædagogikken bør kende'
Læs hele anmeldelsen fra 'Folkeskolen'

'Bogen kan varmt anbefales til alle praktikere inden for de pædagogiske, undervisningsmæssige og sociale områder - også selv om man ikke ligefrem beslutter at arbejde 'krapsk' på arbejdspladsen. Også til psykologer kan bogen anbefales - særligt dem, der arbejder med kompetenceudvikling inden for de omtalte områder.'
Læs hele anmeldelsen fra Psykolog Nyt
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    6206
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png