button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Tag mig med - social udvikling i børnehøjde

Billede:
Tag mig med - social udvikling i børnehøjde
Forfatter(e): 
Tine Basse Fisker;Lone Hygum
Pris pr. stk.: 
DKK 179,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 223,75 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
Som medlem af fordelsklubben I børnehøjde får du 10 % rabat på denne bog.

For børn spiller det at deltage i fællesskaber en meget vigtig rolle i deres udvikling. Det er derfor afgørende, at de voksne omkring børnene kan støtte deres sociale udvikling og hjælpe dem til at blive en del af de sociale fællesskaber.

Denne bog udfolder læreplanstemaet 'social udvikling' og dykker ned i de tre underemner, som er beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan: legens betydning for social læring, deltagelse og medindflydelse samt empati.

Hele vejen gennem bogen inddrages børneperspektivet som en rød tråd i det pædagogiske arbejde med at tilrettelægge gode læringsmiljøer.

Alle kapitlerne indeholder refl eksionsspørgsmål og har fokus på, at arbejdet med læreplanstemaet understøtter de to pædagogiske læringsmål, så alle børn får mulighed for at blive en del af fællesskaber, udvikler empati og relationer, og så forskellighed bliver en ressource i dagtilbuddets sociale fællesskaber.

Bogen er skrevet med ønsket om at give ideer og inspiration til at fortsætte det gode pædagogiske arbejde med børns sociale udvikling og fællesskaber i daginstitutioner og dagplejer.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7996
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png