button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Det ved vi om - ulighed, fattigdom og sociale problemer

Billede:
Det ved vi om - ulighed, fattigdom og sociale problemer
Forfatter(e): 
Morten Ejrnæs
Pris pr. stk.: 
DKK 178,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 222,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Ulighed, fattigdom og sociale problemer har stor betydning for børn i udsatte positioner, og selv om problemerne knytter sig til livet uden for skolen, rækker konsekvenserne heraf langt ind i skolen, hvorfor lærere, pædagoger og ledere har brug for viden herom. Der hersker en række fordomme eller myter om, hvordan fattigdom, sociale problemer og ulighed opstår og vedligeholdes, for eksempel at 'social arv', 'ghettoopvækst' eller 'forældre på kontanthjælp' forudbestemmer børns livsforløb.

Relevant samfundsvidenskabelig viden kan både udrydde sådanne myter og fordomme, der skader det daglige arbejde, og give en indsigt, der gør pædagoger og lærere i stand til at reflektere over, hvordan man kan organisere skolelivet og tilrettelægge og gennemføre undervisning på en sådan måde, at vanskeligt stillede elever får bedre mulighed for at udvikle sig fagligt og trives socialt i folkeskolen.

Bogen er skrevet af Morten Ejrnæs, der er sociolog og lektor ved Aalborg Universitet, og som er toneangivende inden for forskning og debat om social ulighed og fattigdom.

Omtale af bogen

'Det er en yderst interessant udgivelse, som præsenterer relevant viden om børn i udsatte positioner og som samtidig afliver en masse fordomme og myter, der er med til at hæmme de socialt udsatte børns udvikling i skolen. Yderst relevant viden for alle, der arbejder med børn og unge.' - Dansk BiblioteksCenter

'Ulighed, fattigdom og sociale problemer fik mig til at spærre øjnene op. (...) Den er nemlig sprængstof i den aktuelle debat om, hvordan vi kan bryde den sociale arv.' - Sara Alfort, Zetland.

'Ejrnæs' udgivelse fortæller en stump af en nutidshistorie, vi må og skal bekymre os om. Som praktiker kan man godt læse hurtigt over de første kapitler, men til gengæld bruge tid på at fordybe sig i de praktiske implikationer, som statistikkerne om risikofaktorer og afsavnsindikatorer må have - i hvert fald hvis man ser det som et mål at skabe lige chancer for alle børn uanset baggrund.'
Læs hele anmeldelsen fra Folkeskolen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7664
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png