button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Lærer under designprocesser - digital fabrikation og designprocesser i FabLab

Billede:
Lærer under designprocesser - digital fabrikation og designprocesser i FabLab
Forfatter(e): 
Hanne Voldborg Andersen, Cissel Ene Bundgaard Bech, Mads Bo-Kristensen, Peter Dahl, Kia Skovbo Ehlers, Johannes Fibiger, Simon Vibe Grevsen, Steen Lembcke (red.), Jette Hundahl Mikkelsen, Claus Skjøtt Nicolaisen, Michal Pilgaard, Charlotte Agerby Schultz (red.), Ole Kjær Thomasen, Anders Juul Thorup og Kristian Toft
Pris pr. stk.: 
DKK 239,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 298,75 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
Hvordan tilrettelægger vi som undervisere et læringsmiljø, hvor konstruktion med digitale teknologier sættes i spil, så eleverne bevæger sig fra at være passive konsumenter af teknologi til at kunne anvende den kreativt, kritisk og problemløsende? Og hvordan gør vi det, samtidig med at vi gennemfører en undervisning, der har fokus på opnåelse af faglige mål? Det gives der konkrete eksempler på i antologien Lærer under designprocesser.

Forfatterne har arbejdet med FabLab@SCHOOLdk-projektet enten som lærere, FabLab-ledere, konsulenter, koordinatorer, skoleledere eller undervisere ved læreruddannelsen. I kapitlerne sætter de ord på, hvad de har lært af forløbet, de giver deres overvejelser over betydningen af designtilgangen i undervisning videre, og som læser kommer man derved helt tæt på underviserrollen i et læringsmiljø præget af design og teknologi.

Bogen består af tre dele:

1. Designprocessen i undervisningen

2. Teknologi og læringsmiljøer i skolen

3. Kulturforandringer i skolen og på professionsuddannelserne

Den første del følger faserne i designcirklen, den anden del tager et metaperspektiv på opbygningen af læringsmiljøer i skolen, og den tredje ser fremad på perspektiverne for de mulige kulturforandringer i morgendagens skole.

Titlen - 'Lærer under designprocesser' - rummer en tvetydighed, nemlig at man både udvikler lærerrollen og læringssituationen, når man arbejder med designprocesser og konstruktion med digitale teknologier. Derfor bidrager bogens kapitler også med overvejelser over de ændringer i adfærd hos lærer og elever, som læringsmiljøet lægger op til, og som hermed udfordrer den gældende undervisningspraksis.

Omtale af bogen

'Det er en interessant udgivelse for undervisere, som ønsker at udfordre deres undervisningspraksis. Skolen er i evig forandring og udvikling, hvilket denne udgivelse er et tydeligt eksempel på.' - Lektørudtalelse, Dansk bibliotekscenter



Bidragyderne har formået at skabe et helstøbt koncept, hvor de forskellige indlæg er afstemt og bygger oven på hinanden. (?) Jeg kan varmt anbefale bogen, hvis du ønsker at arbejde med at stilladsere designprocesser, hvor den lærende er i centrum. - Af Kristian Nøhr Jensen i Folkeskolen. Læs hele anmeldelsen fra Folkeskolen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7716
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png