button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Multimodalitet i skolen - analyse og produktion i et socialsemiotisk, scenariedidaktisk perspektiv (4.-10. klasse)

Billede:
Multimodalitet i skolen - analyse og produktion i et socialsemiotisk, scenariedidaktisk perspektiv (4.-10. klasse)
Forfatter(e): 
Simon Skov Fougt og Anne Løvland
Pris pr. stk.: 
DKK 310,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 387,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er rettet mod dansklærere i grundskolen og danskundervisningen på læreruddannelsens nationale modul 4 i udskolingen, Multimodale tekster. Bogen præsenterer og udfolder en socialsemiotisk forståelse af multimodalitet i et scenariedidaktisk perspektiv, dvs. undervisning, som kombinerer analyse med produktion, inspireret af, hvordan man analyserer og producerer multimodalt i verden uden for skolen.

Det er således gennemgående i bogen, at det multimodale arbejde i skolen for det første skal være kontekstafhængigt og indgå i sociale kommunikationssituationer, for det andet at det skal ske i en vekselvirkning mellem analyse og produktion. Multimodalitet i et scenariedidaktisk perspektiv handler således om at sætte eleverne i sociale situationer, hvor det giver mening at arbejde analytisk eller produktivt med multimodale tekster.

Bogen giver læseren et multimodalt begrebsapparat og viser, hvordan det kan anvendes gennem modelanalyser af både fiktive og ikke-fiktive tekster, ligesom bogen løbende lægger op til produktive opgaver. Følgende begreber er i centrum:


 • Socialsemiotik
 • Multimodalitet
 • Modalitet
 • Redundans
 • Funktionel specialisering
 • Affordans
 • Transformation
 • Transduktion

  Bogen er skrevet af lektor i dansk og scenariedidaktiker Simon Skov Fougt og den norske professor Anne Løvland, som regnes for en af Nordens førende forskere i multimodalitet.

  Omtale af bogen

  'Det er en fagligt meget gennemarbejdet og dybdegående udgivelse, som virkelig klæder sin læser på både teoretisk og praktisk til at kunne undervise kvalificeret i multimodale tekster.' - Dansk BiblioteksCenter

  'De mange svære begreber, der introduceres i bogen, serveres på en lækker og samtidig pædagogisk måde. Et leksikon bagerst i bogen gør det let og overskueligt at slå bogens fagtermer op. Multimodalitet i skolen giver konkrete eksempler på, hvordan der kan arbejdes med elevernes multimodale tekstkompetence hen imod at blive kritiske og gode tekstlæsere og selv kunne producere multimodale tekster. Ethvert lærerbibliotek bør have bogen stående, og den kan således varmt anbefales til både lærere og lærerstuderende.' - Folkeskolen
  Læs hele anmeldelsen her
 • forfattervideo 2013:
  Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
   7842
  button_tilbage_left.png
  « Tilbage til oversigten
  button_tilbage_right.png