button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Og hvad så med forvaltningen? - hvordan forvaltningen kan understøtte skolens grundlæggende opgave (E-bog)

Billede:
Og hvad så med forvaltningen? - hvordan forvaltningen kan understøtte skolens grundlæggende opgave (E-bog)
Forfatter(e): 
Mikael Axelsen
Pris pr. stk.: 
DKK 161,50 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 201,88 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


Når skole og forvaltning ønsker at styrke lærernes og pædagogernes professionelle arbejde, mangler de gode intentioner ikke. Både forvaltning og skoleledelse tager deres ledelsesopgaver alvorligt og stræber med afsæt i forskellige systemer og logikker efter at bidrage til den fælles udvikling af skolen. Men det er desværre ikke hver gang, at samspillet mellem skole og forvaltning bliver optimalt og meningsfuldt i forhold til den egentlige opgave, og forvaltningens styring og den læringscentrerede skoleledelse opleves flere steder som to adskilte forhold.

Denne lille bog handler om, hvordan forvaltningen kan træde i karakter som en læringscentreret forvaltning og via sin styring og ledelse hjælpe med at understøtte og udvikle et læringscentreret perspektiv i og på kommunens skoler. På baggrund af omfattende erfaring med skole- og forvaltningsledelse i en dansk kontekst giver forfatteren handlingsorienterede bud på et konstruktivt samarbejde mellem forvaltning og skole. Dette samarbejde understøtter, at hele styringskæden i kommunen har de rette rammer og kompetencer til at løfte folkeskolens kerneopgave - at sikre elevernes læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Bogen retter sig mod ledere inden for skole, forvaltning og Børn & Ungeområdet.

Mikael Axelsen er selvstændig konsulent og har arbejdet med et utal af skoler og forvaltninger. Han har indgående kendskab til både skoleledelsens dilemmaer og forvaltningens udfordringer.

Omtale

'Bogen kan ses som et både loyalt og frugtbart forsøg på at kalde alle ledelsesparter til samarbejde om skolens kerneopgave, både for bedst muligt at udnytte de resurser, der er til rådighed, og for at tilgodese skolens kerneopgave.' - Folkeskolen

'Bogen henvender sig til ledere inden for skole, forvaltning, chef og direktion. Andre kan bestemt også have glæde og udbytte af at læse den, f.eks. pædagoger og lærere i skolen og politikere i kommunerne og i landspolitik. Mikael Axelsen har noget på hjerte med denne bog. Læseren får det klare indtryk, at der er vægt og tanke bag ordene, eksemplerne, forslagene og anvisningerne i bogen. Oprigtighed er ikke det værste der findes ? og findes det, findes det her! Bogen fortjener kun gode anbefalinger, læs den før din kollega!' - Anmeldelse i Plenum

Læs hele anmeldelsen i Plenum
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7160-959-2
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png