button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Sammen om dansk - 30 understøttende aktiviteter til dansk i indskolingen (inkl. digitale skabeloner)

Billede:
Sammen om dansk - 30 understøttende aktiviteter til dansk i indskolingen (inkl. digitale skabeloner)
Forfatter(e): 
Tina Therkildsen
Pris pr. stk.: 
DKK 399,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 498,75 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Dette materiale giver 30 konkrete understøttende aktiviteter til undervisningen i dansk i indskolingen. Aktiviteterne kan anvendes, uanset om det er lærere eller pædagoger, der står for undervisningen, og håbet er, at de 30 aktiviteter i materialet kan motivere og inspirere til et tæt fagligt samarbejde og til en undervisning, der har fokus på det hele barns trivsel og gode faglige udvikling.

Bogen indeholder 30 undervisningsforløb af cirka 45 minutters varighed samt en lang række brugbare oversigter og skabeloner med konkrete forslag til, hvordan teamet kan samarbejde om danskundervisningen og de understøttende aktiviteter i klassen.

Printsider til aktiviteterne samt skabeloner og oversigter findes også på bogens hjemmeside www.dafolo.dk/uu, hvorfra du kan printe eller gemme dem, ligesom nogle af dem kan redigeres.

Tina Therkildsen er læreruddannet og har 20 års erfaring som lærer, primært i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet. Hun er desuden uddannet læsevejleder og har en pædagogisk diplomuddannelse i læsning og skrivning.

'Denne bog skriver sig på smukkeste vis ind i skolens aktuelle udfordring i forhold til at finde fagligt relevante, spændende, nyskabende og legeorienterede understøttende aktiviteter til danskfaget. Therkildsens bog er en sand guldgrube for skolens dansklærere og pædagoger i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af danskfaglig understøttende undervisning. Bogen forhindrer hovsaløsninger. Hver eneste aktivitet er gennemtænkt og redegør for den røde tråd og pædagogiske principper i understøttende aktivitet, ligesom der gives gode hint til både forberedelse og valg af materialer samt detaljerede refleksioner over tid, organisering og indhold. Bogen er det bedste, der er set i denne genre!' - Stig Broström, professor MSO

'Bogen fremstår meget indby­dende og er let at gå til. Man bliver guidet igennem en masse gode aktiviteter, og der er taget hånd om det hele. Som lærer er det bare at gå i gang med understøttende aktiviteter til alle mulige danskforløb. Det er nemt at differentiere, og den enkelte aktivitet kan sagtens genbruges i et andet danskforløb. Jeg vil bestemt anbefale materialet og ser frem til et spændende år med understøttende undervisning i dansk i 2. klasse.' - Lotte Bolø i i Læsepædagogen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7628
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png