button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

En moderne og aktuel didaktik

Billede:
En moderne og aktuel didaktik
Forfatter(e): 
Minea Neigaard, Peder Møgelvang, Gitte Stamp, Celine Ferot, Ane Qvortrup (red.), Rikke Teglskov, Signe Schmidt Rye, Hanne Fie Rasmussen og Karina Kiær (red.)
Pris pr. stk.: 
DKK 249,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 311,25 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

I denne bog beskæftiger vi os med udvalgte perspektiver på, hvad det vil sige at være en aktuel og moderne didaktik(er). Når vi taler om en aktuel og moderne didaktiker, refererer vi til en didaktik, der henviser til, orienterer sig mod og reflekterer en række aktuelle emner og problemstillinger, som undervisningen møder grundet forandringer i fx uddannelsernes formål, indhold, organisatoriske vilkår og elevgrundlag.

Inden for både almen­ og fagdidaktikken har der igennem en årrække udviklet sig metareflekterende positioner, som tematiserer det didaktiske valg og peger på, at centrale didaktiske handlinger ikke bare handler om at træffe didaktiske valg, men også om at begrunde disse valg, at være bevidst om disse valg som valg og om den risiko og dermed usikkerhed, der følger af at træffe et valg. Baggrunden for dette er, at spørgsmålet om, hvad der skal vælges i undervisningen, i takt med en stigende samfundsmæssig kompleksitet og forandringer i forståelsen af såvel uddannelsessystemets funktion som opgave, er blevet stadig mere påtrængende.

Bogen kan fungere som en bred grundbog på læreruddannelsernes grundfaglighed (LG) og i undervisningsfag på læreruddannelsen. Derudover henvender bogen sig til studerende på vejlederuddannelserne (PD), fungerende vejledere og lærere i folkeskolen og skoleledere samt konsulenter, hvor den forhåbentlig kan give inspiration til og skabe nye ideer for arbejdet med temaerne i folkeskolens fag. Endelig henvender bogen sig til alle andre, der er nysgerrige efter at følge med i udviklingen inden for dette felt.

Omtale af bogen

'Bogen har en god blanding af teoretiske betragtninger og praksiseksempler. Konkret tages der udgangspunkt i nogle skoleudviklingsprojekter om bl.a. en beskrivelse af progressionen for elevers metakognitive læringsstrategier, herunder hvordan en læringsmakker kan bidrage til, at eleverne lærer at lære - og et arbejde om danskfaget og innovation. Bogen er velskrevet, og indeholder mange skemaopsætninger og figurer der, sammenholdt med bogens mange afsnitsinddelinger, er med til at give overblik og forståelse.' - Dansk bibliotekscenter

'Nye læsere kan godt begynde her. Der er godt stof at hente. Inspiration på lager.' - Anmeldelse i Folkeskolen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7667
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png