"
contact-mail.png
Kontakt os

  1. Send
Årsrapport 2008/09
Finanskrisen har bevirket, at mange virksomheder har måttet skære dybt i omkostningerne og har oplevet en væsentlig nedgang i omsætningen. Det har Dafolo ikke.

Tvært imod har Dafolo oplevet flere modsatrettede tendenser. Vi har haft en omsætningsvækst i forhold til sidste år på godt 6%, har forøget omsætningen pr. medarbejder til 1 mio. kr., øget medarbejderstaben ved årets udgang med 5 personer i forhold til sidste år og dermed øget medarbejderstyrken med næsten 10% og foretaget en større investering i nyt produktionsanlæg til Dafolo grafiske forretningsområde. 

 

Det samlede resultat i Dafolo blev en omsætning på 52 mio. kr. med et overskud på 87.000 kr. Overskuddet er ikke så stort som budgetteret, men set i lyset af den øjeblikkelige markedssituation, finder bestyrelsen resultatet tilfredsstillende. Igen i år har Dafolos datterselskab Kruse Print System A/S bidraget positivt til årets resultat. 


Læs hele årsrapporten inkl. ledelsens beretning og årsregnskabet for 2008/09 her.

 

Du kan natuligvis også rekvirere et trykt eksemplar af vores årsrapport. Udfyld kontaktformularen, så sender vi en årsrapport til dig.

 

 

Tilbage
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666