"
contact-mail.png
Kontakt os

 1. Send
Dafolos Bølge 4-løsninger har bestået den fællesoffentlige brugertest
Alle vores Bølge 4-selvbetjeningsløsninger har scoret mere end de 4 point, der kræves for at bestå den fællesoffentlige brugertest. 
Det betyder, at løsninger til ansøgning om udvidet helbredstillæg, ansøgning om personligt tillæg og ansøgning om helbredstillæg er officielt anerkendte som ”grønne”. Den specifikke pointtildeling på en scala fra 1 til 5 ser således ud: 
 Ansøgning om udvidet helbredstillæg:  4,1
 

Ansøgning om personligt tillæg: 

 4,4 
 Ansøgning om helbredstillæg:       4,3 
 Anmodning om refusion i forbindelse med udgifter til behandling: 4,1

 

 

De fællesoffentlige brugertest er gennemført som et led i opfyldelsen af kravet om ekstern og uvildig test af alle obligatoriske selvbetjeningsløsninger, der udvikles efter maj 2015. De formelle krav til de fællesoffentlige bruger test omfatter helt specifikke retningslinjer for rekruttering af uvildige testpersoner og anvendelse af metode for gennemførelse af testen. Desuden må testopgaven ikke gennemføres af leverandøren selv.
 

I Dafolo er brugertest en integreret del af vores udviklingsproces, så involvering af brugerne er på ingen måde fremmed for os. Alligevel er det en stor tilfredsstillelse at opnå positive resultater i regi af den fællesoffentlige brugertest, som også har givet feedback, som kan gøre vores Bølge 4-løsninger endnu bedre.

 

Supplement for digital håndtering også af de ikke-digitale borgere 

Som supplement til vores Bølge 4 selvbetjeningsløsninger har vi udviklet tre modeller til understøttelse af sagsbehandlerens håndtering af de ikke-digitale borgere. Løsningerne sikrer at data, der indberettes ved hjælp af fuldmagt, medbetjening eller på papir, opsamles digitalt til indlæsning i et fagsystem og arkivering i kommunens ESDH. 
 • ”Fuldmagtshaver-modelen”, hvor en pårørende gennemfører selvbetjeningsløsningen på vegne af ansøger. For hver af selvbetjeningsløsningerne gælder, at de kan vælges i en version, som giver mulighed for login som fuldmagtshaver.
   
 • ”Medbetjenings-modellen” til understøttelse af borgere, som møder op i Borgerservice, men som ikke selv har mulighed for at anvende den obligatoriske løsning. Sagsbehandleren gennemfører ansøgningen på en tablet, og borgeren underskriver med pen, direkte på tabletten.
  Ansøgningen sendes derefter digitalt til det relevante fagsystem. 
   
 • ”Formular-modellen” til imødekommelse af de borgere, der ikke kan betjene sig selv og som ikke har mulighed for at møde op i Borgerservice. En dynamisk ansøgningsformular i diaform+ forudfyldes mest muligt af sagsbehandleren, hvorefter de pågældende data opsamles i formularens stregkode, som derefter sendes digitalt via doc2mail til udskrivning og forsendelse pr. brev. Borgeren underskriver manuelt og returnerer via post. Stregkoden scannes og data indlæses automatisk i kommunens fagsystem og ESDH, så de afsluttende trin med beregning af tillæg og udbetaling kan håndteres digitalt.
   

Klar til implementering – kom i grønt 1. december

Har du endnu ikke fået en demonstration af vores Bølge 4-løsninger, kommer vi meget forbi og viser dem frem. Løsningerne er klar til implementering, så I kan nå at komme i grønt til deadline for Bølgeplan 4. Kontakt os for at booke en aftale eller få fremsendt tilbud.

 

Markedschef Birgit Bøgvad, mobil 2199 7518, mail bb@dafolo.dk

Markedschef Jan Krøll, mobil 4139 4505, mail jk@dafolo.dk 

Tilbage
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666