"
contact-mail.png
Kontakt os

  1. Send
Pressemeddelelse: Danmarks største skoleudviklingsarbejde øger elevernes sociale og faglige udbytte af undervisningen gennem systematisk arbejde med læringsmiljøet.
Fællesskaber, trivsel og elevernes interaktion med omgivelserne i skolen skaber de bedste betingelser for god læring.
Forskning viser, at systematisk arbejde med læringsmiljøet på skolen giver resultater for elevernes læringsudbytte, socialt og fagligt. Dette arbejde har de bedste betingelser, hvis skolelederen sætter sig i spidsen for udvikling af skolens kultur, læringsmiljø og kommunikation.

Omkring 400 skoler fra 75 kommuner er i dag involveret i LP-modellen, som fokuserer på anvendelsen af viden om læringsmiljøets påvirkning koblet med pædagogisk analysearbejde. LP-modellen er en række arbejdsprincipper med vægt på at identificere og reducere eller helt fjerne faktorer, som skaber afstand mellem ønskede og faktiske situationer i undervisningen og skolens læringsmiljø. Arbejdet med læringsmiljøet er således med til at forandre og udvikle organisationskulturen. For at sikre at de opnåede forbedringer forankres i form af vedvarende ændringer, er modellen bygget op som treårige forløb med kortlægning i forbindelse med opstart og to år inde i forløbet. På den måde kan den enkelte skole tydeligt se, om indsatsen bærer frugt. Arbejdet med modellen kan bidrage til, at skolen bliver et godt sted at være og et godt sted at lære for alle elever.

Det er University College Nordjylland, der står bag arbejdet med LP-modellen i Danmark under ledelse af projektchef Ole Hansen. Inspirationen er hentet fra Norge, og ”arkitekten” bag er professor Thomas Nordahl, som har udviklet LP-modellen på basis af evidens.

Projektchef Ole Hansen er imponeret over de opnåede resultater: "Gennem arbejdet med LP-modellen bliver underviseren så at sige forsker i egen praksis. Ved hjælp af den pædagogiske analyse får læreren konkrete handlemuligheder, der med det samme giver bonus i form af bedre trivsel. LP-modellens principper sammenkobler det faglige og fællesskabet. Det er fantastisk motiverende og noget af det mest opløftende, jeg har været med til i min 40-årige karriere blandt folkeskolens professioner", udtaler Ole Hansen.


Dafolo og University College Nordjylland har indgået et samarbejde omkring formidling af resultaterne fra projektet i form af udgivelse af bøger og hefter. Forlagschef Peter Andersen betragter det som en meget ambitiøs og spændende opgave at skulle fortælle om LP-modellens anvendelsesmuligheder set i lyset af de positive resultater, der allerede tegner sig i forhold til at øge kvaliteten i den pædagogiske udvikling. ”Som forlag arbejder vi målrettet på at udgive materialer til praktikere, hvor evidens og anvendelighed går hånd i hånd. Gennem samarbejdet om udgivelser omhandlende LP-modellen med University College Nordjylland får vi i høj grad mulighed for at realisere denne målsætning”, udtaler forlagschef Peter Andersen.

 

Yderligere information
Projektchef Ole Hansen, telefon 2217 0271, mail ole.hansen@lp-modellen.dk
Forlagschef Peter Andersen, telefon 2361 1548, mail pea@dafolo.dk

 

Tilbage
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666