"
contact-mail.png
Kontakt os

  1. Send
Pressemeddelelse: Mere valuta for pengene i Vejen Kommune - it-strategisk fokus på automatisering af arbejdsgange
Borgerservice i topkvalitet og tilfredse medarbejdere er blandt de væsentligste mål for ledelsen i Vejen Kommune. Hos ledelsen i Vejen Kommune er der ingen tvivl om, at disse mål skal nås gennem intelligent anvendelse af teknologi.

Kravene om at give den digitale borgerkommunikation et betydeligt løft er udtrykt i retningslinjerne for eDag3 og e2012, der danner rammen om det strategiske digitaliseringsarbejde i Vejen Kommune. Kommunen har for ganske nylig investeret i selvbetjeningsløsningen Borgeronline® inklusiv integration til det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem Acadre. Investeringen betyder, at medarbejderne får mulighed for at journalisere og sagsoprette borgerhenvendelser i én arbejdsgang. Den automatiske sagsoprettelse kan ske både ved borgerens indsendelse med digital signatur, og når ansøgninger fremsendes med traditionel post. I forbindelse med indberetningen af oplysninger, genereres en stregkode og de indtastede data gemmes. Når Vejen kommune modtager henvendelsen på papir, scannes stregkoden, og sagen journaliseres og oprettes automatisk. Implementeringen af løsningerne er i fuld gang i Vejen, hvor Borgeronline® som det første er i drift. Herefter følger præjournaliseringsløsningen med integration til Acadre.


Det er Dafolos datterselskab Kruse Print System, der har leveret selvbetjenings-, stregkode- og integrationsløsningen i Vejen Kommune. Borgeronline® er netop blevet tildelt en pris som bedste it-løsning til den offentlige sektor i Europa, hvor LiveCycle-platformen fra Adobe, der udgør teknologien bag. LiveCycle-platformen er en særdeles stærk teknologi, når det handler om udvikling af forretningsprocesser og it-understøttelse af arbejdsgange.


It-chef Jan Pedersen udtaler: ”Et stadig større pres på de kommunale udgifter kræver nytænkning af vores kommunale forretning. Automatisering af rutineprægede arbejdsgange, åbner mulighed for, at vores sagsbehandlere kan tage sig af opgaver, der kræver faglig indsigt. At kunne gøre en forskel er noget af det, der motiverer medarbejdere, så for os handler digitaliseringsprojekter ligeså meget om at forblive en attraktiv arbejdsplads som at effektivisere.”


Dafolo fungerer som sparringspartner i forhold til den it-strategiske udvikling i Vejen Kommune, hvor de næste faser i digitaliseringsarbejdet er indførelse af processtyring og integration til kommunens geografiske informationssystem. Indførelse af processtyring forbinder de borgerrettede arbejdsgange med de interne arbejdsgange i kommunen og åbner dermed mulighed for straksafgørelser i en række sagstyper. Med GIS-integrationen bliver det muligt at automatisere indberetninger baseret på geografiske informationer, så borgerens markering af f.eks. huller i vejen, rotter eller placering af brønde og nedsivningsanlæg overføres direkte til kommunens fagsystem med mulighed for automatisk kontrol af afstandskrav.


Markedschef Birthe Kroman, Dafolo udtaler: ”Det kan stærkt anbefales at faseopdele indførelsen af digital forvaltning, som de har gjort i Vejen. Det er vores erfaring, at det giver de bedste resultater. Og netop synligheden af digitaliseringsarbejdet er et vigtigt element i processen.”


Yderligere information
Markedschef Birthe Kroman, Dafolo A/S, telefon 2484 5706, mail bk@dafolo.dk
It-chef Jan Pedersen, Vejen Kommune, telefon 7996 6640, mail JP@vejenkom.dk

Tilbage
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666