"
contact-mail.png
Kontakt os

  1. Send
Pressemeddelelse: SFO-pædagogik: et pædagogisk indsatsområde - fritidspædagogik ikke tilstrækkelig i SFO'en
SFO-området har i en årrække været overset som pædagogisk indsatsområde til trods for, at skolefritidsordningerne er blevet en vigtig del af skolens virksomhed.

Fra politisk side er der krav og ønsker om, at SFO’erne knyttes tættere til skolens hverdag i form af etablering af heldagsskoler og, at SFO’en tydeliggør det pædagogiske arbejde.

 

Ifølge loven skal der arbejdes med at beskrive, hvordan SFO’en samarbejder med forældrene og skolens undervisningsdel. Der skal desuden gøres rede for SFO’ens tilbud om lektiestøtte, indsatser over for børn med særlige behov og forudsætninger samt inddragelse af krop og bevægelse. SFO’en er en del af skolens virksomhed og indgår som sådan under folkeskolens formålsparagraf. Alligevel repræsenterer den oftest børnenes fritid. Dermed er det en balancegang at forene voksenorganiserede, læringsorienterede aktiviteter med børneinitierede, legende aktiviteter.


Der er i dag et udtalt behov for at gøre op med fritidspædagogikken, der traditionelt har gjort en dyd ud af at lade børnene forfølge deres interesser og fastholde, at det er børnenes ’fritid’ og ikke skole. ”Men den tænkning slår ikke til længere”, siger medlem af SFO Tænketanken Niels Brockenhuus. SFO Tænketanken arbejder på at udvikle og sætte fokus på SFO’en og består i øjeblikket af fagpersoner fra Ballerup, Helsingør, Gladsaxe og Halsnæs kommuner og arbejder på at sætte SFO-udviklingen på den pædagogiske dagsorden. Blandt de mest centrale emner for SFO Tænketanken er SFO pædagogik, ledelse og organisation, den fælles skole samt læringsmiljø.

 

Der er altså tale om, at skolens undervisnings- og fritidsdel gensidigt skal berige hinanden i forhold til udvikling af læringsmiljøer og facilitering af børnenes læring, så der skabes en helhed, hvor tingene hænger sammen. Niels Brockenhuus fra SFO Tænketanken bemærker: "Vi vil ikke have skole hele dagen. Derfor er der behov for at beskrive og udvikle en SFO-pædagogik, der tager udgangspunkt i SFO’s særlige kontekst som en væsentlig del af skolens samlede virksomhed" og afslutter: "vi kan lige så godt begynde at tænke skole og SFO som ét, og vi pædagoger skal blive væsentligt bedre til at tænke i didaktik og læring. Især fordi der foregår så meget læring i en SFO."

 

I takt med den øgede fokus på SFO’ens rolle i forhold til læring og didaktik har Dafolo Forlag gennem de seneste år arbejdet intensivt med udvikling af produkter rettet mod SFO-ledere og -pædagoger. Det gælder blandt andet materialer om, hvordan der arbejdes med de lovpligtige mål- og indholdsbeskrivelser i praksis og afholdelse af konferencer, der sætter begrebet ’SFO-pædagogik’ under lup. Det politiske fokus på SFO-området herunder lovkrav er med til at sætte skub i faglige diskussioner der samtidig øger respekten for det pædagogiske arbejde i SFO’en. ”Vi samarbejder tæt med praktikere, der har deres hverdag i SFO’en og oplever stor interesse for udgivelser med vægt på at øge SFO-pædagogernes faglighed”, siger forlagschef Peter Andersen, som fortsætter: ”Vores stærke position på folkeskoleområdet gør det naturligt for os som forlag at beskæftige os med udgivelser, der beskæftiger sig med at integrere SFO’en i skolens virksomhed”.

 

Yderligere information

Pæd. SFO-kons. Niels Brockenhuus, SFO Tænketanken, tlf. 4778 4112 / mail nibr@halsnaes.dk

Forlagschef Peter Andersen, tlf. 2361 1548 / mail pea@dafolo.dk

 

Tilbage
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666