"
contact-mail.png
Kontakt os

  1. Send
Pressemeddelelse: Samarbejde om at give sundhedspædagogikken et løft i skoler og daginstitutioner
Sundhed, kost og motion står højt på den pædagogiske dagsorden på landets skoler, SFO’er og daginstitutioner.  
Dels i form af lovkrav i Fælles Mål, mål- og indholdsbeskrivelser og pædagogiske læreplaner og dels i form af det praktiske arbejde med at øge børn og unges sundhed som en forudsætning for at få udbytte af undervisningen og at kunne trives socialt.

Det nationale videncenter KOSMOS, som er etableret i et partnerskab mellem University College Syddanmark, VIA University College og University College Sjælland, blev etableret i 2007 med det formål at indsamle og dokumentere viden om sundhed, kost og motion inden for områderne grund-, efter- og videreuddannelser. Desuden er det centerets opgave at kompetenceudvikle professionspraktikere blandt andet ved at etablere og udvikle netværk og igangsætte forskningsprojekter. Endelig har KOSMOS pligt til at formidle resultaterne af centerets forsknings- og udviklingsarbejde, og som et led i denne opgave har Det nationale videncenter og Videncenter for Sundhedsfremme netop indgået en aftale med Dafolo Forlag om samarbejde omkring en ny bogserie med fokus på sundhed, pædagogik, kost og motion. Videncenter for Sundhedsfremme ved University College Syddanmark indgår som partnere og bidragydere i forhold til udarbejdelse af de nye bøger.

Dafolo Forlags udgivelsesprofil består af udgivelser, der tager udgangspunkt i den professionelles faglige problemstillinger i spændingsfeltet mellem implementering af lovtiltag og pædagogisk forskning. Forlagets redaktionelle fokusområder er udgivelser til folkeskolen, SFO’er og daginstitutioner herunder lærer- og pædagogseminarier, hvor sundhedspædagogik er et af de aktuelle fagområder. Den første bog i serien om sundhed, pædagogik, kost og motion kommer til at handle om inklusion i børnehaven i et sundhedspædagogisk perspektiv og udkommer til efteråret.

Leder af både Videncenter for Sundhedsfremme og Det nationale videncenter KOSMOS, Børge Koch, siger: ”Det formelle samarbejde med Dafolo Forlag er en åbenlys fordel for os i forhold til formidling af vores forsknings- og udviklingsprojekter, der skal komme lærere, pædagoger og studerende til gode. Forlagets profil er en klar gevinst for os i forhold til at få resultaterne af vores arbejde med sundhedsbegrebet gjort aktive i den pædagogiske praksis”.

Forlagschef Peter Andersen ser også frem til et tæt samarbejde: ”Samarbejdet vil uden tvivl styrke vores position som et faglitterært forlag, der får evidens og anvendelighed til at gå hånd i hånd. På denne måde understøtter samarbejdet med Videncenter for Sundhedsfremme og KOSMOS Dafolos strategi om at udvide udgivelsesporteføljen med bøger, som kan anvendes både i praksis og i grund-, efter- og videreuddannelse.”

Yderligere information
Videncenterleder Børge Koch, telefon 7322 7130 / mail bfk@ucsyd.dk
Forlagschef Peter Andersen, telefon 2361 1548 / mail pea@dafolo.dk
Tilbage
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666