"
contact-mail.png
Kontakt os

  1. Send
Pressemeddelelse: Værdifulde forskningsresultater skal anvendes i praksis
DPU, Aarhus Universitet og Dafolo Forlag indgår samarbejde, der kobler teori og praksis til fordel for den danske folkeskole.

Forretningsområderne for DPU, Aarhus Universitet og Dafolo Forlag passer som fod i hose. Der er virkelig tale om en win-win-situation. Dafolo har igennem en årrække haft et uformelt samarbejde med forskellige forskere fra DPU, herunder professor Niels Egelund der er leder af det nye Center for Grundskoleforskning. Som et resultat af de gode relationer mellem DPU og Dafolo er der nu etableret et formelt samarbejde mellem de to parter, dels om udgivelse af to bogserier, dels om udgivelse af et tidsskrift fra Center for Grundskoleforskning.


Den ene serie handler om formidling af forskning fra Center for Grundskoleforskning, der beskæftiger sig med centrale temaer som undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer, nationale og internationale komparative undersøgelser og skolepolitik. Den anden serie handler om ”Hvad der virker” inden for temaer som didaktik og socialpædagogik. Til denne serie bidrager forskere fra hele DPU. Uanset forskningstema er det nemlig centralt for DPU at fokusere på, hvad der virker, hvorfor noget virker bedre end andet, og hvordan forskellige betingelser kræver forskellige indsatser. Målet for både Dafolo og DPU er at udgive bøger, som er til nytte for skolens og den øvrige uddannelsesverdens praktikere. Dafolo Forlags udgivelsesprofil består af bøger, der tager udgangspunkt i den professionelles faglige problemstillinger i spændingsfeltet mellem implementering af lovtiltag og pædagogisk forskning.

Dekan Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet siger: ”Det formelle samarbejde med Dafolo Forlag er en åbenlys fordel for os i forhold til formidling af den del af vores forskningsresultater, der skal komme professionelle praktikere til gode. Forlagets stærke praksisprofil er en klar gevinst for os i forhold til at få gjort teorien aktiv i praksis”.

Forlagschef Peter Andersen ser også frem til et tæt samarbejde. ”Samarbejdet vil uden tvivl styrke vores position som et faglitterært forlag, der får evidens og anvendelighed for praktikere til at gå hånd i hånd. På denne måde understøtter samarbejdet med DPU, Aarhus Universitet, Dafolos strategi om at udvide udgivelsesporteføljen med bøger, som kan anvendes ude i praksis og i videreuddannelse.”

Yderligere information
Dekan Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet tlf. 8888 9060 / mail lq@dpu.dk
Forlagschef Peter Andersen, tlf. 2361 1548 / mail pea@dafolo.dk


 

Tilbage
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666