7316


 

NY UDGAVE TILGÆNGELIG - KØB DEN HER


KRAP – metoder og redskaber tilbyder enkle og praksisnæreværktøjer, der erfaringsmæssigt virker. Bogen er en praksisrelateret værktøjskasse, som knytter an til KRAP ‒ Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Her er samlet de 40 mest anvendelige og generelle KRAP-værktøjer og -metoder med beskrivelser af formål og anvendelse. 


Omdrejningspunktet i KRAP er de menneskelige processer og udviklingen af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme, og netop derfor har KRAP så brede anvendelsesmuligheder inden for det pædagogiske, sociale og psykologiske arbejdsfelt.


KRAP-tilgangen har allerede slået an inden for skole og dagtilbud på både normal- og specialområdet, i behandlingsmiljøer, på bo- eller beskæftigelsesområdet og inden for rådgivende funktioner. Her må den professionelle i praksis arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn og desuden sætte fokus på egen og andres tænkning for at skabe forandring og udvikling. Med KRAP får den professionelle redskaber til at afdække muligheder, behov og forudsætninger for netop dette.


Redskaberne i bogen retter sig både mod afdækning, forståelse samt opbygning og ændringer i menneskelige færdigheder, forståelser og strategier. Redskaberne kan skærpefokus på retningen og fastholde fagligheden samt sikre dokumentation i arbejdet.


Her på siden kan du downloade skemaer fra de tre søjler. Læs i bogen, hvordan de enkelte skemaer kan anvendes.


Skema 0: 

Den udvidede søjlemodel


Dokument_download_billede


 banner-nyhedsservicegroen

 


Køb ny udgave på Dafolo-online.dk - Gå til webshoppen

|