"
contact-mail.png
Kontakt os

  1. Send
Pressemeddelelse: Flot regnskabsresultat i Dafolo A/S sikrer godt fundament for fremtidig vækst
Et særdeles positivt årsregnskab for 2013/14 blev godkendt på Dafolos generalforsamling i slutningen af november måned.

Det samlede resultat i Dafolo A/S blev en omsætning på 62.341 tkr. med et overskud på 4.170 tkr. efter skat. Positive nøgletal som en overskudsgrad på 7,7, en afkastningsgrad på 16,4 og en forrentning af egenkapitalen på 24,5 cementerer, sammen med en vækst i egenkapitalen til 7.411 tkr., at Dafolo har bragt sig i en gunstig position i forhold til at skabe indtjening. Virksomheden har således performet væsentligt bedre end budgetteret gennem øget salg på såvel eksisterende som nye forretningsområder.  Der er tale om det bedste resultat i Dafolos historie siden virksomhedens etablering i 1957.
 

Udenlandsk forskning sælger godt

Dafolos forlag har markeret sig særdeles tydeligt igennem de senere år blandt andet i forbindelse med tre konferencer omkring synlig læring med professor John Hattie fra University of Melbourne kombineret med udgivelse af bestselleren ”Synlig læring – for lærere”. Bogen formidler forskningsresultater om, hvad reelt gør en forskel i forhold til elevers læring og er på rekordtid blevet genoptrykt i flere oplag. I forlængelse af disse aktiviteter har Dafolo indgået en samarbejdsaftale med JN Challenging Learning i England om konsulentydelser om målstyret undervisning til den danske uddannelsessektor. Dermed har virksomhedens forlag skabt et særdeles stærkt grundlag for fremtidig vækst i forhold til udgivelse af bøger og materialer samt afholdelse af kursusvirksomhed for såvel grundskolen som ungdomsuddannelserne.
 

Digitalisering til gavn for borgere og sagsbehandlere

Kommunerne har siden etableringen af Dafolo i 1957 udgjort den mest betydningsfulde kundegruppe. Og sådan er det stadig, når det gælder digitale løsninger til borgerselvbetjening og administrativ forenkling. En del af præmisserne for kommunemarkedet er den nationale digitaliseringsstrategi, der definerer milepæle for ibrugtagning af teknologi i forhold til den offentlige opgavevaretagelse. Som leverandør har Dafolo skarpt fokus på opfyldelse af kravene til såvel funktionalitet som sikkerhed og sammenhæng mellem it-systemer. En markedsandel på over 50 % vidner om, at virksomheden formår at følge med både hvad angår den teknologiske udvikling og efterspørgslen i markedet.
 

Digitale løsninger til Sverige

Udover Dafolo Forlags samarbejde med partnere i Australien og England, løser Dafolo IT en række opgaver i udlandet baseret på sin mangeårige erfaring med Adobe-platformen og sit samarbejde med Adobe. Derudover har Dafolo en medarbejder fast udstationeret i Stockholm, der løser opgaver for et antal svenske kunder.
 

Opkøb fastholder position i den grafiske branche

I en stærkt konkurrencepræget grafisk branche har virksomhedens grafiske forretningsområde i årets løb investeret yderligere produktionsudstyr samtidig med en bevidst positionering i markedet som leverandør af helhedsløsninger og som lokal leverandør i det nordjyske. Det har båret frugt i forhold til indtjening på området blandt andet gennem salg af løsninger, der indeholder planlægning, produktion af tryksager samt kuvertering og udsendelse af materialer i forbindelse med ældrerådsvalg i kommunerne.
 

I august i år erhvervede Dafolo A/S alle anparter i Jypa ApS. Opkøbet skete som et led i Dafolos strategi om at vækste via opkøb eller fusioner inden for virksomhedens grafiske forretningsområde. Med erhvervelsen af JYPA ApS har Dafolo øget sit udviklingspotentiale som grafisk full service leverandør.  I forlængelse af overtagelsen er Jypas grafiske produktion i Viby flyttet til Dafolos domicil i Frederikshavn, og Jypa ApS fortsætter som selvstændigt salgsselskab i Dafolos koncern.
 

Succes som nicheleverandør
I 2010 etablerede virksomheden et selvstændigt forretningsområde for lager og logistik med henblik på at blive nicheleverandør inden for ekspedition og distribution af forlagsprodukter. Stor vækst og høj kendskabsgrad i markedet er resultatet af beslutningen, og i dag er mere end 100 forlag kunder hos Dafolo, der differentierer sig i markedet med gennemskuelige afregningsmodeller og fleksible services.

Sammenfattende bemærker administrerende direktør Hans Christian Højslet: ”Vi har i de seneste år arbejdet benhårdt på at fokusere vores forretning samtidig med, at vi har afsøgt muligheder for udvikling indenfor nye områder. Det har krævet stor vedholdenhed og vanskelige beslutninger, og jeg ser derfor med fortrøstning frem til, at der nu er skabt et godt fundament for fremtidig vækst”.
 

Bonus til alle medarbejdere

Allerede før sommerferien stod det klart, at Dafolo ville opnå et stærkt økonomisk resultat for 2013/14, og bestyrelsen besluttede for første gang i Dafolos historie at udbetale en bonus på 10.000 kr. til hver enkelt ansat i Dafolokoncernen.
 

Yderligere information
Adm. Direktør Hans Christian Højslet, Dafolo A/S, telefon 2080 2850.

Tilbage
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666