"
contact-mail.png
Kontakt os

  1. Send
Professionelle læringsfællesskaber - fra praktisk kalenderkoordinering til faglig dialog om elevernes læringsprogression
Med skolereformens krav til lærernes tilstedeværelse i klasseværelset, er tiden til møder reduceret. Mange lærere kan sikkert nikke genkendende til, at det kan være svært at nå igennem de sædvanlige punkter på dagsordenen for teammøderne. Det umiddelbare svar på problemet er: prioritering. Prioritering gør det dog ikke alene, når målet om øget læring og trivsel skal indfries.

Der er perspektiver i et udviklingsorienteret teamsamarbejde

Den enkelte lærers resultater med at øge elevernes læring og trivsel afhænger af mere og andet end de undervisningslektioner, der gennemføres i de konkrete fag. Kvaliteten af undervisningen i kollegaernes timer påvirker også eleven, og alle lærere har dermed en grundlæggende forpligtelse til at hjælpe hinanden med at tackle udfordringer i undervisningen og sikre et trygt læringsmiljø. At det professionelle samarbejde i særlig grad indvirker positivt på elevernes læringsudbytte er forskningsmæssigt dokumenteret af amerikaneren Robert J. Marzano, der er et af uddannelsesverdenens helt store navne. Det væsentlige her er, at samarbejdet i lærerteamet bevarer fokus på udfordringer, der vedrører elevernes læring og ikke bruger tiden sammen på at løse praktiske opgaver som koordinering af for eksempel mødedatoer og gårdvagter. Det afgørende er altså IKKE, at lærerne arbejder sammen, men hvad de samarbejder om.


Vi opnår, hvad vi måler
At etablere et professionelt fællesskab i lærer teamet, der hele tiden har skolens kerneopgave i sigtekornet kræver, at der udstikkes de rigtige pejlemærker. Når målene er synlige, vil de samtidig danne grundlag for prioritering af de aktiviteter og tiltag, der er nødvendige for at indfri dem. Samme logik er baggrunden for folkeskolereformens ændrede fokus fra at være styret af indhold til nu at være styret af kompetence og læring. Børne- og undervisningsforvaltningen i Hjørring kommune er de første, med udgangspunkt i Robert J. Marzarnos teorier, til at udvikle en model for professionelle fællesskaber omkring læring med henblik på at øge kvaliteten i deres skolevæsen. Første skridt har været etablering af et fælles sprog det fundament, der forpligter lærere og ledere på at holde fokus på elevens læring og trivsel gennem videndeling og udvikling på tværs.


- Vores projekt omkring læringsfællesskaber er kommet rigtig godt fra start. Måske fordi det omhandler essensen af lærergerningen, som er at øge elevernes læring og trivsel. Men mest af alt, fordi vi arbejder ud fra en præmis, hvor ansvaret for at øge kvaliteten ligger hos både forvaltningen, skolelederen og lærerne – det giver rigtig god mening for den enkelte, siger Børne- og undervisningsdirektør i Hjørring Kommune, Jesper Carlsen.


At turde blotte sig
Opnåelse af et professionelt læringsfællesskab kan i praksis være udfordret af lærerens egen undervisningspraksis og villigheden til åbne op for det, der foregår hendes klasseværelse. Desuden forudsætter etableringen af det udviklingsorienterede teamsamarbejde, at lærerne anerkender hinandens ressourcer og kompetencer. Skolens leder har dermed en opgave i at gå forrest i etableringen af en kultur og ledelsespraksis, hvor evaluering og feedback er væsentlige redskaber i de fælles bestræbelser på at øge elevernes læring.


- Vores skoleledere har på tværs af skoler og distrikter udviklet en konkret model, der kan understøtte lærernes teamsamarbejde, så fokus fastholdes på elevernes læring og trivsel. Hermed har skolelederne skabt et godt grundlag for at videreudvikle Hjørring skolevæsen som et sammenhængende professionelt læringsfællesskab, siger Skole- og dagtilbudschef i Hjørring Kommune, Peter Larsen.


Når Robert Marzano i oktober gæster Danmark, giver han på baggrund 

af sin forskning og erfaring fra praksis et indblik i det praktiske arbejdet 

med professionelle læringsfællesskaber set fra såvel lærerens som 

skolelederens synsvinkel.
Yderligere information
Forlagschef Peter Andersen, mobil 2361 1548, mail pea@dafolo.dk
Børne- og Undervisningsdirektør Jesper Carlsen, Hjørring kommune, Mobil 30 46 03 37, mail Jesper.carlsen@hjoerring.dk

Tilbage
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666