"
contact-mail.png
Kontakt os

  1. Send
Skoleledere skal have fokus på pædagogik med international lederuddannelse
I august 2016 begynder det første hold på en ny lederuddannelse med navnet ”Growing Great Leaders”. Et internationalt uddannelsesforløb udviklet af University of Auckland og i samarbejde med Professionshøjskolen UCC og Dafolo er tilpasset til en dansk kontekst.

Undersøgelser viser, at skoleledelser bruger 80% af deres tid på andre opgaver end pædagogik og kvalitetsudvikling i forhold til elevernes læring. Det til trods for, at der er klar evidens for en positiv sammenhæng mellem ledelsens fokus på skolens kerneopgave og elevernes læring og trivsel. Derfor er det tid til at rette blikket mod en ny tilgang til ledelse i de danske uddannelsesinstitutioner.
 

I lederuddannelsen Growing Great Leaders er fokus at udvikle ledelsesteamets viden om ledelse af læring og opbygge kompetencer til at lede skoler og uddannelsesinstitutioner med direkte fokus på elevers og studerendes læringsudbytte.
 

Uddannelse tilbage i uddannelsesledelse

Uddannelsen Growing Great Leaders er udviklet af de new zealandske forskere professor Viviane Robinson og centerdirektør Linda Bendikson og er baseret på deres forskning. At lederuddannelsen nu findes i en dansk udgave skyldes et tæt samarbejde mellem University of Auckland, UCC og Dafolo. Universitetet i Auckland har udviklet et stærkt evidensinformeret uddannelsesprogram. UCC forsker i og har veldokumenterede kompetencer og erfaringer inden for elev- og læringscentreret skoleledelse. Dafolo har mange års erfaring med organisering af kompetenceudvikling i form af konferencer og forløb. De første danske konsulenter fra Dafolo og UCC certificeres nu til at kunne undervise i og facilitere processer med udgangspunkt i Growing Great Leaders.

 

Om samarbejdet om Growing Great Leaders siger afdelingsleder Peter Andersen fra Dafolo: ”Vi er en del af et stærkt partnerskab, som jeg personligt forventer mig rigtig meget af. Og hvor er det befriende og motiverende, at uddannelsesledelse igen skal handle om uddannelse og skolens kerneydelse: At øge elevernes trivsel og læringsudbytte”.
 

Dorte Müller, der er programleder i UCC siger: ”Det vi vil er at arbejde med lederuddannelse, der giver et nyt blik på egen ledelsespraksis og kerneopgaven – og Growing Great Leaders ligger helt i tråd med den intension, da uddannelsen er forskningsinformeret og fokuserer på anvendelsesorienterede løsninger for den enkelte uddannelsesinstitution”.

 

Her kan du læse mere om uddannelsens moduler og informationsmøder, der afholdes i marts 2016.

 

Yderligere information

Programleder Dorte Müller, Professionshøjskolen UCC, mobil 4189 8643, e-mail domu@ucc.dk

Afdelingsleder Peter Andersen, Dafolo A/S, mobil 2361 1548, e-mail pea@dafolo.dk  

Tilbage
Dafolo A/S · Suderbovej 24 · 9900 Frederikshavn | Havnegade 39 · 1058 København K | Vesterballevej 5 · 7000 Fredericia | Tlf. 9620 6666