button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Bilbo - historien om den lille nysgerrige hund

Billede:
Bilbo - historien om den lille nysgerrige hund
Forfatter(e): 
Sonja Bøjstrup Nielsen
Pris pr. stk.: 
DKK 136,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 170,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

'Bilbo ? historien om en nysgerrig lille hund' er en fortælling, som kan anvendes som udviklingsfremmende motorisk og sproglig leg for børn på 3-6 år i daginstitution eller i hjem. Den kan anvendes som redskab til pædagoger til at blive opmærksom på børns sansemotoriske udvikling, og materialet kan danne henvisningsgrundlag for en nærmere undersøgelse udført af en ergo- eller fysioterapeut med speciale inden for børn.

Bogen indledes med en grundig gennemgang af arbejdet med fortællingen. Desuden redegøres der for, hvordan historien om Bilbo knytter an til temaerne i den pædagogiske læreplan. Derefter følger selve fortællingen om gravhunden Bilbo. Den er opdelt i 7 afsnit med 7-8 øvelser i hver. Hver øvelse har en tegning med et barn, der udfører øvelsen, således at den voksne hurtigt vejledes i den ønskede bevægelse. Derudover er der illustrationer af situationen i fortællingen. Da materialet kan benyttes til observation af graden af sansemotorisk udvikling for det enkelte barn, er der bagerst i bogen checklister for hvert fortælleafsnit med korte anvisninger på udførelse og bemærkning om, hvad der stimuleres.

Materialet er udarbejdet på grundlag af ergoterapeutisk viden og mange års erfaring med vurdering, vejledning og behandling af børns sansemotoriske udvikling.

I legen kan man stimulere og vurdere barnets motorik, uden at det føler sig udstillet og observeret, men derimod oplever sig selv om en individuel person, et socialt væsen, samtidig med at det træner opmærksomhed og sprog. Legen giver en dybere kontakt med barnet og forståelse for dets behov, som kan bruges i andre situationer.

Forfatteren Sonja Bøjstrup Nielsen, ergoterapeut, har snart 30 års erfaring med arbejdet med børn ? såvel i offentligt som selvstændigt privat regi.

Bogen er illustreret af Simon Bukhave.

Se indholdsfortegnelse og indledning til bogen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    kf7949
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png