button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

De gode læringsmål (inkl. digitale redskaber)

Billede:
De gode læringsmål (inkl. digitale redskaber)
Forfatter(e): 
Lene Skovbo Heckmann
Pris pr. stk.: 
DKK 220,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 275,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:
De gode læringsmål er opfølgeren til de to bestsellere Den gode time og Den gode vurderingspraksis.

Mål er et styrende element for skolen. Som lærer i skolen bør man altid vide, hvad målet med undervisningen er ? hvad man ønsker, eleverne opnår og får ud af undervisningen. I denne bog rettes fokus på de gode læringsmål. Med læringsmål menes de mål, som reelt beskriver, hvad det er, eleverne skal lære. At læringsmål er gode betyder, at de har stor effekt i forhold til elevernes læringsudbytte.

Læringsmål skærper skolens opmærksomhed på undervisningsdifferentiering og den enkelte elevs læringsprogression. De gode læringsmål er overordnet i denne bog afgrænset til mål, der kan støtte eleverne i deres læring. De er karakteriseret som:


  • tydelige mål, som eleven forstår og har medejerskab til.

  • tydelige mål, som kan udgøre et grundlag for vurdering og feedback.


Bogen kan læses i sin helhed fra start til slut eller bruges som en opslagsbog af lærere i alle fag og på alle klassetrin. Læreren kan dermed udvælge netop de redskaber og den inspiration, der giver bedst mening i egen kontekst.

Digitale redskaber til praksis
Til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/dengode. Her kan man hente en række digitale redskaber, der kan bruges, som de er, eller tilpasses til den enkeltes undervisning.

Se indholdsfortegnelse og indledning til bogen

Lene Skovbo Heckmann har arbejdet som lærer i flere år. I dag er hun selvstændig udviklingskonsulent i Danmark og Norge, hvor hun hovedsagelig laver større procesforløb på skoler og i kommuner.

'Bogen er velegnet til brug i skolerne, på lærer- og pædagoguddannelsen og bør selvfølgelig stå på skolebibliotekerne. Bogen er nem at læse, og hvis man ikke vil læse det hele, (kapitel 1 er et 'must', er den også god at bruge som opslagsbog og især sammen med hjemmesiden, hvor diverse skemaer kan downloades fra.' - Anne-Marie Meller, skolebibliotekar og lærer på Højmark Skole, Ringkøbing-Skjern
forfattervideo 2013:
Mød forfatteren
Se bogens hjemmeside 2013:
Se bogens hjemmeside
  1. Varenummer:
    7422
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png