button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Fællesskab mod mobning - klassemødet - grundlag for trivsel (E-bog, epub)

Billede:
Fællesskab mod mobning - klassemødet - grundlag for trivsel (E-bog, epub)
Forfatter(e): 
Anette Thulin, Helle Høiby og Marianne Levin
Pris pr. stk.: 
DKK 110,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 137,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


I bogen Fællesskab mod mobning - klassemødet - grundlag for trivsel gives der et konkret bud på, hvordan lærere og pædagoger systematisk og målrettet kan arbejde med den enkelte elevs sociale kompetencer samt klassens fællesskab og generelle trivsel.
Når klassemødet bruges som pædagogisk værktøj, forebygges mobning. Desuden lærer eleverne, at klassens trivsel er afhængig af den enkeltes handlinger, og at de hermed har ansvar for fællesskabet.

Forfatterne argumenterer for, at trivsel og faglighed hænger sammen, idet trivsel er en grundlæggende forudsætning for, at eleverne kan udvikle og udnytte deres læringsmæssige potentiale. Men også på andre områder vil klassemødet som værktøj gavne: Det træner eleverne i grundlæggende færdigheder i kommunikation og giver dem forudsætninger for at kunne samarbejde. Endvidere vil eleverne få erfaringer med, hvordan demokratiet som livsform fungerer.

Formålet med klassemøder sammenfattes i følgende punkter:  • At eleverne lærer hinanden at kende og lærer at tage hensyn, så alle kan trives bedst muligt, og et godt klassefællesskab kan opbygges

  • At eleverne lærer at respektere og acceptere hinanden og hinandens forskelligheder

  • At eleverne lærer, at det er i orden at diskutere problemer og konflikter

  • At eleverne lærer, at de kan få hjælp af de voksne

  • At eleverne lærer at give og modtage hjælp i forhold til klassekammeraterne

  • At skabe forudsætninger for, at eleverne på længere sigt aktivt kan tage del i demokratiske processer

  • At forebygge mobning


Klassemødet kan bruges på alle klassetrin lige fra børnehaveklassen til 10. klasse.

Bogen henvender sig til lærere og de pædagoger, som indgår i skolens arbejde, eller som på anden måde har mulighed for at arbejde med en elevgruppes sociale kompetencer og trivsel.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

'Den lille bog er et rigtigt godt redskab til seriøst arbejde med trivsel og demokrati for alle, der arbejder med børn og unge i grupper.'
Uddrag af lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7160-039-1
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png