button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Kooperativ læring i klasseværelset (inkl. hjemmeside)

Billede:
Kooperativ læring i klasseværelset (inkl. hjemmeside)
Forfatter(e): 
Wendy Jolliffe. Dansk bearbejdelse af Grethe Kjær og Anne Marie Østergaard.
Pris pr. stk.: 
DKK 550,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 687,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Anvendelsen af kooperative processer kan, hvis de anvendes med indsigt og omtanke, forandre undervisning til sjove, interaktive og udbytterige lektioner, hvor elever er engagerede og involverede i egen læring og arbejder med lyst og motivation.

Denne bog giver en trinvis vejledning til, hvordan man kan anvende kooperativ læring i klasseværelset. Bogens formål er at understøtte udviklingen af hele skolens faglige udvikling ved at implementere kooperativ læring på en effektiv måde.

Ud over nye elevaktiviteter inden for kooperativ læring, indeholder bogen en lang række øvelser og aktiviteter til lærerens og teamets egen refleksion over arbejdet med denne læringsform.

Kooperativ læring i klasseværelset - hvordan gøres det? giver læseren en klar forståelse af følgende:

  • Hvilken indflydelse har kooperativ læring på opbygning af inkluderende læringsfællesskaber?

  • Hvordan kan man bedst muligt understøtte elevernes forskellige læringsstile samt deres personlige, sociale og følelsesmæssige udvikling?

  • Hvilke strategier for effektiv kommunikation i klasseværelset kan med fordel anvendes?

  • Hvordan kan principperne for kooperativ læring bedst muligt implementeres på skolen, i teamet og i klasseværelset?


Bogen udkommer i samme serie som den populære Kooperativ læring i undervisningen - en arbejdsbog (af Margit Weidner). Bøgerne kan læses uafhængigt, men tilsammen komplementerer de hinanden. Begge bøger indeholder en lang række arbejdsark, som frit kan kopieres.

Wendy Jolliffe er lektor i grundskoleforskning ved University of Hull med særligt fokus på den tidlige læse- og skriveundervisning. Hun har stor erfaring med brug af kooperativ læring i undervisning af grundskoleelever og universitetsstuderende. Herudover underviser hun grundskolelærere i kooperativ læring og dens metoder. Hendes forskning fokuserer på centrale faktorer i forbindelse med implementeringen af kooperativ læring.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

Video om Cooperative Learning
Hvad er Cooperative Learning? Frans Ørsted Andersen forklarer begrebet i denne video.

'Læst med børnehaveklassebriller synes jeg, at denne bog giver såvel en rigtig god baggrundsviden omkring den kooperative læring som mange gode forslag til øvelser og aktiviteter, som kan bruges i børnehaveklassen.

Bogen er meget velskrevet og interessant, og jeg er personligt blevet meget klogere på den kooperative læring - især med hensyn til 'en trinvis tilgang', som i kapitel 5 beskrives på fornem vis. Her kan man få et godt overblik over, hvilke strukturer, der egner sig på de forskellige niveauer i skoleforløbet.'

Uddrag af anmeldelsen fra Børnehaveklasseforeningen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7154
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png