button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagogoger - Viden og værktøj (E-bog, epub)

Billede:
Professionssamarbejdet mellem lærere og pædagogoger - Viden og værktøj (E-bog, epub)
Forfatter(e): 
Poul Rask Nielsen
Pris pr. stk.: 
DKK 150,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 187,50 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


Dagligt går omkring 200.000 elever i indskolingen både i skole og i SFO. Alligevel er samarbejdet mellem de to institutioner og mellem deres faggrupper, lærerne og pædagogerne, en af de største, uudforskede pædagogiske arenaer i folkeskolen i dag.

Bogens første del sætter fokus på samarbejdet mellem lærere og pædagoger i skolen. Nyere forskning på området præsenteres og kommenteres. Anden del af bogen består af et anvendelsesorienteret afsnit med forskellige metoder og værktøj, som kan medvirke til at fremme samarbejdet. Bogen kan anvendes som inspiration til en konkret udviklingsproces på den enkelte skole. Efter hvert kapitel er der udarbejdet kernespørgsmål, som har til hensigt at støtte de lokale udviklingsprocesser.

Bogen inspirerer til, at de samarbejdende lærere og pædagoger kan udvikle et professionelt samarbejde fremfor emotionel styring. Hensigten er at øge indsigten i samarbejdets grundlag og at opøve konkrete færdigheder og kompetencer til samarbejdets svære kunst i det daglige.

Bogen henvender sig til skole- og SFO-ledere, til erfarne såvel som uerfarne lærere og pædagoger samt studerende på de pædagogiske grunduddannelser.

Poul Rask Nielsen, født 1961. Har siden 2008 været projektchef i Frederikshavn Kommune med fokus på erhverv og udvikling. Han er cand.pæd. i pædagogik og oprindeligt folkeskolelærer. I en periode seminarielærer for pædagogstuderende. Senere ansat på Danmarks Pædagogiske Universitet som ph.d.-studerende med fokus på samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Fra 2002?2007 rektor for CVU Nordjylland. Poul Rask Nielsen arbejder i dag primært med udvikling af lokalsamfundet og implementering af forandringsprocesser i den offentlige sektor. Udfordringen består især i at fremme samarbejde på tværs hidtidige territorier. Har desuden en landsdækkende pædagogisk virksomhed med pædagogisk rådgivning, foredrag og temadage for ansatte og ledelser med fokus på ledelse, samarbejde og strategisk udvikling.

Se indholdsfortegnelse og introduktion til bogen

'Bogen indeholder mange gode værktøjer og metoder, som det er oplagt at overføre til skolens praksis for at øge udbyttet af samarbejdet mellem de to pædagogiske professioner (?) Velskrevet og interessant bog fyldt med gode værktøjer til at optimere samarbejdet mellem lærere og pædagoger.'
Læs lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

'Her får skoler og kommuner direkte tilgængelige opskrifter på forløb, der kan føre til en reflekteret og kvalitativ udnyttelse af samspillet mellem de to professioners kompetencer. Her stilles de centrale og prekære spørgsmål. Og her holdes troldspejlet op, så man får set de indbyrdes fordomme og får lokaliseret de oplagte faldgruber - til glæde for hinandens professionalisme, for børnenes udvikling og for det offentliges resurseanvendelse.'
Læs hele anmeldelsen fra 'Folkeskolen'
forfattervideo 2013:
Mød forfatteren
Se bogens hjemmeside 2013:
Se bogens hjemmeside
  1. Varenummer:
    7160-054-4
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png