button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Dig, mig og os - observation og analyse af kontakt og relationer (E-bog, epub)

Billede:
Dig, mig og os - observation og analyse af kontakt og relationer (E-bog, epub)
Forfatter(e): 
Jytte Birk Sørensen
Pris pr. stk.: 
DKK 230,40 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 288,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


Vi lever som mennesker i dyb afhængighed af hinanden - vi er hinandens udviklere og afviklere. Kvaliteten af vores relationer har radikal og vital indflydelse på vores liv. Vi bør derfor i langt højere grad forebygge og arbejde intensivt med den menneskekærlige, udviklingsstøttende kontakt, som er vejen til god udvikling og trivsel for alle. Hvis vi gør det, kan vi som omsorgspersoner gøre en indimellem mirakuløs forskel i omsorgsarbejdet. Samtidig kan vi nedbringe magtanvendelser, den omfattende diagnosticering, selv- og andreskadende adfærd og alvorlig mistrivsel hos børn, unge og voksne betragteligt. Hvorfor og hvordan uddybes i denne bog, blandt andet ved hjælp af en række tankevækkende cases og refleksionsspørgsmål.

Bogen falder i tre dele: at tænke relationelt, at observere relationelt og at analysere relationelt. I bogens anden del argumenteres for brugen af videooptagelser af samspil med henblik på at få mere objektive informationer om samspilsrummet.

Sidst i bogen præsenteres en manual for videoobservation og analyse af kontakt og samspil. Der er her oplistet ni centrale fokuspunkter, som hver især formidler informationer om kvaliteten og indholdet af den kontakt, vi tilbyder den omsorgsafhængige.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med omsorgsafhængige mennesker, hvad enten det er i skoler, dagtilbud, handicap- eller ældresektoren.

Jytte Birk Sørensen fortæller i denne video om bogen.

'Jytte Birk Sørensen har gjort det igen. Hun har skrevet en helt fantastisk bog (?) Bogen er meget let læst, selvom den indeholder solide teoretiske afsnit. Den er fyldt med gode eksempler, som de fleste, der beskæftiger sig professionelt med omsorg og udviklingsstøtte/læring, vil kunne genkende fra deres praksis. Den har vigtige budskaber til alle, der beskæftiger sig med mennesker med omsorgs-, trivsels- og udviklingsbehov, uanset om det er sundhedsplejersker, pædagoger, lærere (herunder adfærd, kontakt, trivsel), sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hvad enten det drejer sig om børn eller udviklingshæmmede. Læs den før din kollega.'
Læs hele anmeldelsen fra 'Folkeskolen'
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7160-236-4
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png