button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Fokus på klagehåndtering

Billede:
Fokus på klagehåndtering
Forfatter(e): 
Steen Dam
Pris pr. stk.: 
DKK 99,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 123,75 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Skoleledere skal ind imellem forholde sig til klager. Disse kan inddeles i to kategorier:
Én form for klage er, når en utilfreds person kontakter den, som har ansvaret for skolens drift - altså skole-lederen. Han eller hun vil opfordre til, at noget bliver anderledes.
Skolen har et problem, når en elev, en forælder eller en ansat oplever, at der er et problem.
Første del af vejledningen handler om at håndtere kritik konstruktivt. Det handler om at finde løsninger, som så vidt muligt gør alle tilfredse.

En anden form for klage er, når der i lov eller bekendtgørelse udtrykkeligt står, at man kan klage til en anden instans over en afgørelse. I disse sager er der en klageinstans, som kan gribe ind over for beslutninger, der er truffet. Der er to sådanne regler, som skolelederen er omfattet af:

  1. Afgørelser om specialundervisning kan af forældrene ankes til Klagenævnet for Specialundervisning. I disse sager er det skolelederens, der klages over.


  2. En elev kan klage over eksaminators og censors karaktergivning ved folkeskolens afsluttende prøver. I disse sager er skolelederen den myndighed, der klages til.


Vejledningen vil også være nyttig for andre end skoleledere, fx forvaltningspersonale, medlemmer af skolebestyrelsen, lærere m.fl. med særlige funktioner, studerende, fagforeningsansatte og -valgte.

Vejledningen ledsages af to foldere. Skolelederen kan udlevere disse til henholdsvis skolens medarbejdere og til klagende forældre:

Når forældre er utilfredse

Når du ikke er tilfreds med skolen
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7304
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png