button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Fokus på tavshedspligt

Billede:
Fokus på tavshedspligt
Forfatter(e): 
Steen Dam
Pris pr. stk.: 
DKK 99,00 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 123,75 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne vejledning om tavshedspligt er rettet mod skoleledere.

Heldigvis er det sådan, at skoleledere og skolernes andre medarbejdere har en intuitivt veludviklet sikkerhed i at håndtere fortrolige oplysninger på en sådan måde, at de ikke bringer sig i konflikt med tavshedspligten. Der har sjældent været sager i den virkelige verden, hvor folkeskolens ledere og ansatte er kommet i vanskeligheder på grund af tavshedspligten. Derfor er nogle eksempler hentet fra andre dele af den offentlige forvaltning. Andre er tænkte eksempler.

Vejledningen berører desuden en række andre temaer: aktindsigt, partens aktindsigt, specialpædagogisk bistand, SSP-samarbejdet, SSD-samarbejdet, underretningspligten, forældres rettigheder m.fl.

Vejledningen vil også være nyttig for andre end skoleledere, fx forvaltningspersonale, medlemmer af skolebestyrelsen, lærere m.fl. med særlige funktioner og studerende.

Vejledningen ledsages af en folder, Hvad skal jeg tie stille med? som skolelederen kan udlevere til skolens ansatte m.fl. Folderen sælges i pakker á 10 stk.
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7300
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png