button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Fortællinger om relationspsykologi - i praksis (inkl. hjemmeside) (E-bog, epub)

Billede:
Fortællinger om relationspsykologi - i praksis (inkl. hjemmeside) (E-bog, epub)
Forfatter(e): 
Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech
Pris pr. stk.: 
DKK 239,20 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 299,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


Denne bog er en efterfølger til bogen Relationspsykologi ? i praksis. Som den første bog er denne bog bygget op omkring de fem relationspsykologiske
principper, der også kaldes RARRT-principperne. Ved at følge disse fem principper vil du etablere relationer, der medfører udvikling, læring og trivsel:


  1. Relationer skaber individet

  2. Anerkendelse åbner for udvikling

  3. Ressourcefokus frigiver potentiale

  4. Refleksion udfordrer selvfølgeligheder

  5. Teori kvalificerer praksis

Bogen indeholder en række fortællinger, der på levende vis illustrerer, hvordan relationspsykologien kan se ud, når den praktiseres i dagligdagens praksisrum. Gennem disse fortællinger beskrives og uddybes RARRT-principperne, så læseren inspireres til at anvende dem i egne professionelle og private relationer. Mange vigtige kernebegreber bliver gennemgået, og de bliver fremstillet på en nærværende og personlig måde, hvilket gør dem nemmere at forstå og omsætte til praksis. Fortællingerne vil inspirere og provokere læseren til at reflektere over sin egen daglige praksis. Alle bogens principper og begreber forklares udførligt, så de kan forstås uden forudgående kendskab.

Bogen henvender sig til relationsprofessionelle inden for eksempelvis børnehave, vuggestue, folkeskole, gymnasie, familievejledning, ældrecenter og sundhedspleje. Professionelle, der arbejder inden for personale- og ledelsesfeltet vil også kunne anvende bogen, der retter sig mod kvalificeringen af alt relationelt arbejde.

Til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/relationspsykologi.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

?Denne bog kan være med til at sætte et nyt og konstruktivt perspektiv på alle professionelle relationer. Derfor er det en både vigtig og særdeles nyttig bog for
alle, der har med mennesker at gøre.? Fra bogens forord af Per Schultz Jørgensen.

'Værktøjspræget bog, som via spændende praksiseksempler konkretiserer relationspsykologien og dens ændringspotentialer. (?) Man kunne ønske sig, at konteksten/samfundet/multikulturen var bedre udfoldet. Det er jo den, der sætter de overordnede rammer for relationerne. Når det er sagt, er det en flot bog med store praksisændrende potentialer, som alle lærere ville have konstruktivt udbytte af at sætte sig ind i.'
Læs hele anmeldelsen fra 'Folkeskolen'
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    7160-221-0
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png