button_nav_start.png
button_nav_dafoloforlag.png
button_nav_andreforlag.png
button_nav_konferencer.png
button_nav_kontakt.png
search_left.png
search_right.png

Handlingsvejledning ved omsorgssvigt

Billede:
Handlingsvejledning ved omsorgssvigt
Forfatter(e): 
Steffen Christensen, Claus Holm Thomsen
Pris pr. stk.: 
DKK 103,20 ekskl. moms
Pris betinget inkl. moms:
DKK 129,00 inkl. moms
Bestil betinget 2013:
button_beskrivelse_on.png
Vareinfolink:
Beskrivelse:

Her er bogen, som gør det nemmere for lærere, pædagoger, dagplejere og andre der professionelt arbejder med børn, at handle, når børn omsorgssvigtes.

'Handlingsvejledning ved omsorgssvigt' beskriver, hvordan personale kan handle systematisk, rettidigt og forebyggende, fra de får på fornemmelsen, at et barn bliver omsorgssvigtet, til støtten til barnet er etableret.

Råd og støtte
Bogen giver råd om, hvorledes lærere, pædagoger m.v. kan tage beslutning om, hvilken støtte de selv kan yde, hvilken støtte de kan yde med faglig assistance fra andre (eks. PPR eller tværfaglige grupper), og endelig hvornår forvaltningen skal underrettes.

Forældrekontakten
Bogen indeholder desuden en række anvisninger på, hvordan samtalen med forældre om bekymring for deres børn kan forberedes; hvordan den kommunale forvaltning på en konstruktiv måde kan introduceres for forældre som en støttemulighed m.v.

Kontakten til forvaltningen
Endelig indeholder bogen skemaer til brug for indsatsplanlægning og til brug for underretning af forvaltningen.

'Handlingsvejledning ved omsorgssvigt' vil være velegnet som fælles udgangspunkt for forebyggelses- og støtteindsatsen på en skole, en daginstitution, i dagplejen eller som fælles ramme om indsatsen på hele børn og ungeområdet i en kommune. Bogen vil ligeledes være velegnet som grundbog i socialfag på pædagoguddannelsen, de sociale højskoler m.v.

'Handlingsvejledning ved omsorgssvigt' er skrevet af specialpædagog Steffen Christensen, der er pædagogisk konsulent i Modelprojekt Børn i Misbrugsfamilier i Fyns Amt, og cand.scient.pol. Claus Holm Thomsen, der driver konsulentfirmaet Hovedværkstedet med speciale i tilrettelæggelse af forebyggelsesindsatser for truede børn og unge.

'Jeg håber meget, at denne lille bog med sin værdige og præcise anbefaling af, hvordan man skal forholde sig ved omsorgssvigt, finder sin rette plads i alle skoler, børnehaver og i det hele taget institutioner, hvor der abrejdes for og med børn!'
Forum for skoleledelse

'Alle skoler og institutioner bør have et eksemplar stående, og alle pædagog- og lærerstuderende bør have stiftet bekendtskab med denne lille bog i løbet af uddannelsestiden'.
Læs hele anmeldelsen fra 'Folkeskolen'
forfattervideo 2013:
Se bogens hjemmeside 2013:
  1. Varenummer:
    kf7849
button_tilbage_left.png
« Tilbage til oversigten
button_tilbage_right.png